Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Αιθέρια Έλαια Ευκαλύπτου - Σίγουρο Κέρδος, Υψηλές Αποδόσεις

Η αυξημένη ζήτηση της διεθνούς αγοράς για Αιθέριο Έλαιο Ευκαλύπτου το κατατάσσει στην τρίτη θέση των πιο χρησιμοποιούμενων αιθέριων ελαίων όλων των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Επιπλέον, όταν η παραγωγή του γίνεται στο πλαίσιο της Βιολογικής και Βιοδυναμικής Καλλιέργειας, η ζήτηση και κατ' επέκταση η τιμή του λαδιού αυξάνονται με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να υπερδιπλασιάζονται!

Η Eucalyptus θέλοντας να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη διεθνή αγορά αιθέριων ελαίων, προχώρησε  στην εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων παραγωγής και καλλιέργειας, σε ποικιλίες (Globulus Blue Gum, Polybractea και Citriodora) που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και ελληνική αγορά, με σκοπό την Βιολογικά και Βιοδυναμικά κατά Demeter Πιστοποίηση της Καλλιέργειας Ευκαλύπτου για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων.  

Η Eucalyptus, κατέχει τη δύναμη και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για την εκμετάλλευση και εξαγωγή του παραγόμενου προϊόντος και είναι η πρώτη εταιρία που προσφέρει τη δυνατότητα σε ανεξάρτητους επενδυτές να επενδύσουν στη Βιολογική και Βιοδυναμική Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων Ευκαλύπτου παρέχοντας την τεχνογνωσία, την καλλιεργητική φροντίδα,  τον απαιτούμενο έλεγχο και την εξαγωγή του παραγόμενου προϊόντος στις διεθνείς αγορές!

 

Απόδοση που φτάνει τα 1.000€/χρόνο/στρέμμα,
 
προσαυξανόμενα καθ’ έτος με την ανάπτυξη και ωρίμανση του φυτού
 
 
•    Συμβολαιακή Καλλιέργεια 15ετούς διάρκειας

•    Δέσμευση απορρόφησης των φυλλωμάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια

•    Σταθερή τιμή  απορρόφησης των φυλλωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης

•    Επένδυση σε αγρό που διαθέτει ο Επενδυτής (άνω των 10 στρ.)
ή σε αγρό που θα του διαθέσει η εταιρία
 
•    Κόστος δενδρυλλίου 2,00 – 2,50 €, ανάλογα με την ποικιλία