Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Ανήκουν τα Pellets στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Τα Pellets, ανήκουν στις πηγές ενέργειας με άνθρακα, που παράγονται από φυσικούς πόρους, είναι ανανεώσιμα αφού αναπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.

Τα Pellets ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφού παράγονται από υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου, αγροτικών καλλιεργειών καθώς και ενεργειακών καλλιεργειών με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να κόβουμε ούτε ένα δέντρο.

Επιπλέον, κατά την καύση των pellets απελευθερώνετε τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο είχε συγκεντρωθεί στο φυτό προκειμένου να μεγαλώσει. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι μηδενική.