Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Αποδόσεις και Οικονομικά στοιχεία Καλλιέργειας Ευκαλύπτου

Η στρεμματική απόδοση και κατ’ επέκταση οι οικονομικές απολαβές του καλλιεργητή, εξαρτώνται τόσο απο την ποσότητα των δενδρυλλίων που θα επιλέξει να φυτευτούν, όσο από το είδος του ευκαλύπτου που θα επιλεγεί προς φύτευση αλλα και από τη σύσταση του εδάφους. Παρακάτω, δίδονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις.

 

  • Γενικά στοιχεία:

Μετά από έρευνες, έχει παρατηρηθεί ότι πιο γόνιμες περιοχές για την Καλλιέργεια Ευκαλύπτου είναι οι πεδινές, αφού παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις ημιορεινές. Οι οικονομικές απολαβές του καλλιεργητή υπολογίζονται σε τόνους ξηρής μάζας και φτάνουν τα 50€ / τόνο Ξηρής Μάζας

Όσον αφορά τις δαπάνες, υπολογίζεται πως κάθε δενδρύλλιο μπορεί να κοστίσει από 2,00€ - 2,50€ ανάλογα με το μέγεθος, την ποικιλία κλπ.

 

  • Αποδόσεις και Οικονομικές Απολαβές:

Μετά από έρευνες, έχει παρατηρηθεί ότι πιο γόνιμες περιοχές για την Καλλιέργεια Ευκαλύπτου είναι οι πεδινές αφού παρούσιάζουν σχεδόν διπλάσια αποδόση σε σχέση με τις ημιορεινές! Πιο συγκεκριμένα, σε πεδινή περιοχή μπορούν να καλλιεργηθούν 450-500 δενδρύλλια/ στρέμμα.

Η Easy2Find, μπορεί να είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις τις καλλιέργειας αν κρίνεται αναγκαίο από τον καλλιεργητή. Έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει τα δενδρύλλια, να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία του εδάφους και την φύτευση, να προχωρήσει στην καλλιέργεια, στην κοπή και μεταφορά της πρώτης ύλης.

Εναλλακτικά, τη διαδικασία μπορεί να φροντίσει ο καλλιεργητής, αρκεί να τηρεί το χρονοδιάγραμμα κοπής που θα οριστεί από την εταιρεία.

Τα συμβόλαια που υπογράφει η Easy2Find με τους καλλιεργητές είναι 20ετη, με «κλειδωμένη» τιμή στα 50€/τόνο ξηρής μάζας.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγρότης επιθυμεί να αγοράσει τα δενδρύλλια από δικό του προμηθευτή, η εταιρία δεν δύναται να προβεί σε υπογραφή συμβολαίου, καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις αποδόσεις αυτών.