Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Βιολογική Πιστοποίηση Ευκαλύπτου

Η Eucalyptus, με στόχο πάντα τη δημιουργία και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προχωρά σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ στην ένταξη τόσο της φυτωριακής της εγκατάστασης όσο και όλων των μονάδων αγροτεμαχίων που διαθέτει, στο σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες των ν.834/2007 και ν.889/2008, καθιστώντας την έτσι την πρώτη εταιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διαθέτει Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας Ευκαλύπτου

Επιπλέον, η Eucalyptus πάντα πρωτοπόρα στην καλλιέργεια του ευκαλύπτου, προχωράει και στη διαδικασία παραγωγής Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ευκαλύπτου. Στόχος της εταιρίας μας είναι η δημιουργία ενός βιολογικού σπόρου ευκαλύπτου, άριστης βλαστικότητας και φυτρωτικής ικανότητας, που διατηρεί γενετικώς την αμιγότητά του και αποδίδει το βέλτιστο από γεωργοοικονομικής απόψεως.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Eucalyptus θα προχωρήσει στην καταχώριση των ποικιλιών ευκαλύπτου που θα παραγάγει, στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων των Βιολογικών Σπόρων προς Σπορά (Plant variety catalogues, database & information systems). Με τη στήριξη και τις κατευθύνσεις από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους οι οποίοι εποπτεύουν το πρόγραμμα καλλιέργειας της Eucalyptus, η εταιρία μας γίνεται η πρώτη εταιρία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο Παραγωγής Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ευκαλύπτου.

Τέλος, η Eucalyptus πρόκειται σύντομα να εντάξει το πρόγραμμα καλλιέργειας της και να πιστοποιηθεί και ως Βιοδυναμική Καλλιέργεια με το διεθνώς καταχωρημένο και αναγνωρισμένο σήμα εγγύησης της ιδιαίτερης αυτής ποιότητας Demeter International.