Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου της Eucalyptus στην Αυστραλία

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Eucalyptus η έρευνα, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση νέων και βελτιωμένων πρακτικών και διαδικασιών σχετικά με την παραγωγή και την καλλιέργεια του ευκαλύπτου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών της.

Δεδομένων των παραπάνω, η Eucalyptus ξεκίνησε τις διαδικασίες και ετοιμάζεται να λειτουργήσει, από το νέο χρόνο, δικό της γραφείο στο Sidney της Αυστραλίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου τμήματος έρευνας και τεχνολογίας το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στους κυριότερους καλλιεργητές και προμηθευτές σπόρων ευκαλύπτου, του κόσμου. 

Κυριότερος στόχος, είναι η υιοθέτηση και ανάπτυξη γενετικά βελτιωμένων σπόρων από διάφορες ποικιλίες ευκαλύπτου προσαρμοσμένων στο μικρόκλιμα της Ελλάδας αλλά και βελτιωμένων πρωτοκόλλων Καλλιέργειας Ευκαλύπτου, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή υψηλότερης ποιότητας  Βιολογικού Αιθέριου Ελαίου αλλά και να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα της διαδρομής του παραγόμενου προϊόντος.  

Με αυτή την κίνηση, η Eucalyptus κλείνει τον κύκλο έρευνας που αφορούσε την παραγωγή και καλλιέργεια ευκαλύπτου για τη διασφάλιση Ανώτερης Ποιότητας Βιολογικών και Βιοδυναμικών Αιθέριων Ελαίων,  διασφαλίζει ότι οι σπόροι που χρησιμοποιεί δεν είναι γενετικά μεταλλαγμένοι και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (πιστοποιητικό φυτοϋγείας, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο κλπ),  ενώ καλύπτει τις κυριότερες απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων αγοραστών σχετικά με τον τόπο καταγωγής, τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης του τελικού προϊόντος, καθιστώντας την την πρώτη εταιρία  στην Ελλάδα η οποία εφαρμόζει  τα υψηλότερα  στάνταρ παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.