Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Δημιουργία Pellet από Αστικά Στερεά Απόβλητα

Στην περίπτωση όπου δε γίνεται απευθείας αεριοποίηση των αποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ, θα γίνεται η μετατροπή τους σε pellet και η μεταφορά τους σε ξεχωριστό χώρο αεριοποίησης.
Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία έχει δυναμικότητα παραγωγής 1 τόνου pellet από περίπου 2,5 τόνους αποβλήτων, με μέγιστη παραγωγικότητα τους 8 τόνους pellet την ώρα. Η θερμογόνος δύναμη των pellet κυμαίνεται στα 17,5 MJ / kg. Τα pellet αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συμβατικές εφαρμογές θέρμανσης σε οικίες ή υπηρεσίες, ενώ γίνεται και αεριοποίησή τους για παραγωγή ρεύματος.

 

Επεξεργασία των αποβλήτων.
Πριν την πελλετοποίηση απαιτείται επεξεργασία των αποβλήτων. Αρχικά γίνεται διαχωρισμός ανακυκλώσιμων, τοξικών ή μη οργανικών στοιχείων. Αφαιρούνται μέταλλα, PVC, γυαλί, πέτρες ή άλλα μπάζα, χαρτί, κλπ. που πάνε για ανακύκλωση. Ό,τι μένει (ένα μείγμα λεπτών φύλλων χαρτιού, πλαστικού και υπολειμμάτων τροφών) αποξηραίνεται μέχρι η υγρασία να φτάσει στο 12 – 15 % του όγκου του. Στη συνέχεια το αποξηραμένο μείγμα μπαίνει στην πρέσα και γίνεται pellet.
Τα συστήματα διαλογής, αποξήρανσης και πελλετοποίησης προσφέρονται από την ίδια εταιρεία σαν ενιαίο πακέτο «με το κλειδί στο χέρι». Κάθε σύστημα είναι αυτοτελές και λειτουργεί σαν ξεχωριστή μονάδα. Επομένως σε δήμους όπου ήδη υπάρχει ο εξοπλισμός διαλογής, δε θα είναι απαραίτητη η αλλαγή του και η αγορά νέου.
Υπάρχει δυνατότητα πρόσμιξης επιπλέων αποβλήτων: ξυλεία, αγροτικά – ζωικά απόβλητα, μη επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανιών. Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η απορρόφηση πολλαπλών πηγών αποβλήτων και βιομάζας του δήμου, συντελώντας στη μείωση του όγκου τους και στην ουσιαστική αξιοποίησή τους.

 

Περιγραφή διαδικασίας

1. Συγκέντρωση και επεξεργασία των αποβλήτων

Τα απόβλητα συγκεντρώνονται με τα απορριμματοφόρα του δήμου στον τοπικό ΧΥΤΑ. Τα απόβλητα θρυματοποιούνται μέχρι να αποκτήσουν διαστάσεις 0 – 80 mm.Απομακρύνονται τα μέταλλα, γυαλιά, βαριά υλικά. Απομένει ένα μείγμα πλαστικών, χαρτιού και τροφίμων με διάφορα μεγέθη και υγρασίες (Refuse Derived Fuel - RDF).

2. Διαχωρισμός RDF και παραγωγή pellet

Το RDF χωρίζεται σε 3 υποκατηγορίες που επεξεργάζονται διαφορετικά:

  • Μείγμα τροφίμων και πλαστικών, 0 – 80 mm, 15 – 35 % υγρασία: αυτό το μέρος του μείγματος οδηγείται απευθείας στην πρέσα για δημιουργία ενός ινώδους υλικού (fluff). Tο fluff μπορεί στη συνέχεια να γίνει pellet.
  • Μείγμα πλαστικών, χαρτιού, τροφών, 0 – 40 mm, 8 – 15 % υγρασία: αυτό το μέρος του μείγματος θρυματοποιείται σε μικρότερες διαστάσεις, αποξηραίνεται και στη συνέχεια οδηγείται στην πρέσα όπου γίνεται pellet. 
  • To τρίτο μέρος του μείγματος περιλαμβάνει τα μεγάλα πλαστικά τα οποία θρυματοποιούνται και αποξηραίνονται σε διαστάσεις 0 – 40 mm και υγρασία 5 – 10 %. Έπειτα οδηγούνται στην πρέσα.

Τα pellet συσκευάζονται και προωθούνται σε περεταίρω διαδικασίες εκμετάλλευσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση των αστικών αποβλήτων, διαβάσε το άρθρο Παραγωγή ενέργειας από Αστικά Στερεά Απόβλητα