Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Διεύρυνση Φυτευτικών Περιόδων

Η Eucalyptus, ξεκινώντας πλέον την παραγωγή δικού της φυτευτικού υλικού στη Σύγχρονη Φυτωριακή Εγκατάσταση που διαθέτει, καταργεί τις φυτευτικές περιόδους οι οποίες είχαν κριθεί αναγκαίες λόγω της εισαγωγής ετοίμων δενδρυλλίων από το εξωτερικό.

Κατ’ επέκταση καταργούνται οι 2 φυτευτικές περίοδοι, αφού πλέον δίδετε η δυνατότητα συνεχούς αποθέματος και διάθεσης και οι χρόνοι φύτευσης διευρύνονται και πραγματοποιούνται πλέον σε συνεχή ροή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.