Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Οικονομική απόδοση Ευκαλύπτου

Για να συμμετάσχετέ στο δεκαπενταετές  καλλιεργητικό έργο,  παραγωγής βιολογικών αιθέριων ελαίων της Eucalyptus στην Ελλάδα.   

Μιλήστε με τον διαχειριστή Καλλιέργειας  στην Eucalyptus και αποφασίστε το ύψος της συμμέτοχης και το μέγεθος των στρεμμάτων .

€ 5.000 = 5 στρέμματα (2250 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04% * 

€  8.700= 8.7 στρέμματα (3915 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04%* 

€ 16.925= 16.9 στρέμματα (7605 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04%* 

€ 20.000= 20 στρέμματα (9000 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04%* 

€ 25.000= 25 στρέμματα (11250 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04%* 

€ 50.000= 50 στρέμματα (22500 Δέντρα) Προβλεπόμενη απόδοση=17,04% 

Πίνακας υπολογισμού απόδοσης συμβολαιακής  καλλιέργειας

*  (6,5% Πρώτο έτος ) - ( 12,6% δεύτερο έτος )  (17,04%  από το τρίτο έτος έως το δεκατοπέμπτο έτος ) 

Η φυσική ανάπτυξη των δένδρων σημαίνει ότι ο όγκος του  αυξάνεται έως και 6% ετησίως

Η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, είτε με πιστωτική η χρεωστική κάρτα, εξασφαλίζοντας  τη θέση   σας στην επένδυση.

 Θα λάβετε δύο απλοποιημένα  συμφωνητικά  που θα πρέπει να υπογράψετε. 

Το ένα συμφωνητικό επιστρέφεται  στην Eucalyptus και το άλλο αντίγραφο διατηρείται στα δικά σας αρχεία.                                                                                              

Στην συνέχεια θα σας σταλούν το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας το μισθωτήριο καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα .

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα Επικοινωνίας και θα λάβετε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα βήματα που απαιτούνται για να προχωρήσετε στην συμμετοχή σας.