Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Σταθερό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια

Αυξήστε σταθερά το εισόδημα σας κατά 20% ετησίως, για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ένας από τους πιο σταθερούς τομείς στον πρωτογενή τομέα είναι η παραγωγή βιολογικών αιθέριων ελαίων.

Πέρα από την ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, ο πρωτογενής τομέας προβλέπεται να αναπτυχθεί στα επόμενα χρόνια ώστε να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα, στην αγροτική οικονομία και κατ’ επέκταση στον τομέα των εξαγωγών.

Η νεοεισαχθήσα καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών ευκαλύπτου, για την παραγωγή βιολογικών αιθέριων ελαίων , έχει αποδειχθεί ως ο αποδοτικότερος κλάδος στον τομέα της παραγωγής αιθέριων ελαίων.

Η εταιρία eucalyptus μέσα από την μακροχρόνια μελέτη και τον πειραματισμό στην συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει καταφέρει να αναπτύξει ποικιλίες ευκαλύπτου, για την παραγωγή βιολογικών αιθέριων ελαίων, που της εξασφαλίζουν την πιο ελπιδοφόρα διαδρομή στον τομέα της καλλιέργειας και της εμπορίας αιθέριων ελαίων από ευκάλυπτο.

Έχοντας κάνει ανοίγματα σε αγορές της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής, την καθιστούν έναν αξιόπιστο παίκτη στον συγκεκριμένο τομέα . 
Ενδεικτικά μια σειρά αποδόσεων που αφορούν την βιολογική καλλιέργεια ευκαλύπτου , με συμβολαιακή μορφή , για αγρότες και επενδυτές.