Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Ενεργειακή αξιοποίηση Λυματολάσπης

Η Easy2find Biomass and Energy, προσφέρει στους δήμους μία ολοκληρωμένη μέθοδο αξιοποίησης της λυματολάσπης των σταθμών βιολογικού καθαρισμού, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα διαχείρισής της και εκμηδενίζοντας τις σοβαρές περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Η λύση που προσφέρει η εταιρεία μας, όχι μόνο απομακρύνει τη λυματολάσπη από τους χώρους παραγωγής και διάθεσής της, αλλά την εκμεταλλεύεται ενεργειακά. Η λυματολάσπη είναι μία ενεργειακά πλούσια πηγή βιομάζας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη τεχνολογία που παρέχει η εταιρεία μας.

Αποτελεί μία μέθοδο αεριοποίησης, όπου η λυματολάσπη χρησιμοποιείται για παραγωγή ενός εύφλεκτου αερίου μείγματος που ονομάζεται syngas. Το syngas στη συνέχεια διοχετεύεται σε κατάλληλη εφαρμογή παραγωγής ηλεκτρισμού. Το υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας, είναι ένα εξανθράκωμα που ονομάζεται biochar, το οποίο αποτελεί βιολίπασμα άριστης ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της λυματολάσπης με δραματική ελάττωση του όγκου της για παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υποπροϊόντων.

 

Οφέλη για τις βιομηχανίες και τους συνεταιρισμούς

Η λύση που προσφέρει η Easy2find Biomass and Energy, έχει πολλά σημαντικά οφέλη για μικρούς και μεγάλους δήμους:

  • Απομάκρυνση χιλιάδων τόνων λυματολάσπης το χρόνο
  • Αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής και σταθερής ενέργειας που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των τριγύρω περιοχών
  • Σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο από την μείωση του κόστους διαχείρισης της λυματολάσπης, όσο και από την ενεργειακή αυτονομία
  • Παραγωγή βιολιπάσματος: το κύριο υποπροϊόν της διαδικασίας είναι ένα εξανθράκωμα υψηλής απορροφητικότητας με μεγάλη περιεκτικότητα σε ενεργό άνθρακα και θρεπτικά στοιχεία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα ακόμη και σαν ζωοτροφή