Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Εξασφαλίζοντας τη Νομιμότητα - Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας του Φυτωρίου

Η Eucalyptus με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος καλλιέργειας δενδρυλλίων ευκαλύπτου, γίνεται η πρώτη εταιρία που έχει στην κατοχή της Άδεια λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου Τύπου Β με αριθμό καταχώρισης 0001, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με το Π.Δ. 365-2002 (Φ.Ε.Κ. Ά 307) και την 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ. 

Επίσης, διαθέτει Άδεια Φυτωριακού τύπου Α για την παραγωγή και εμπορεία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών σύμφωνα με την ΥΑ 1153/16620/ΦΕΚ Β 616/11.03.2014. 

Τέλος, η Eucalyptus είναι εγγεγραμμένη στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (Φ.Ε.Κ. 307/Α/2002), μητρώο παραγωγών, με σκοπό την εισαγωγή ή και εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων των διαφόρων ειδών του ευκαλύπτου.