Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Η Easy2Find, παράγει Ενεργειακά Καύσιμα

Η Easy2Find, σχεδιάζει σε κάθε νομό με αυξημένη παραγωγή βιομάζας από Καλλιέργεια Ευκαλύπτου, την κατασκευή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών γραμμής επεξεργασίας χλωρής μάζας, με σκοπό την παραγωγή Wood Chips & Pellets.

Κάθε γραμμή παραγωγής θα αποτελείται από:

  • Μηχανή αποφύλλωσης
  • Τμήμα θρυματοποίησης για την παραγωγή Wood Chips
  • Ξηραντήριο
  • Τμήμα κονιορτοποίησης
  • Τμήμα κατασκευής & συσκευασίας Pellets

Οι παραπάνω μονάδες, θα κατασκευαστούν με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος καθοιονδήποτε τρόπο και κατ' επέκταση η πιστοποίηση των προϊόντων.

Το πλεόνασμα τελικών προϊόντων που θα προκύπτει, θα εξάγετε σε άλλες χώρες της Ευρώπης.