Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Η Eucalyptus Ζητάει Μεγάλες Εκτάσεις

Η Eucalyptus ζητάει εκτάσεις άνω των 200 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση, αγορά ή συνεκμετάλλευση. Οι εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την Καλλιέργεια Φυτειών Ευκαλύπτου με σκοπό την παραγωγή Βιολογικών Αιθέριων Ελαίων.  
 

Απαραίτητες Προϋποθέσεις αγροτεμαχίων: 

  • Να είναι μεγαλύτερο των 200 στρεμμάτων
  • Το υψόμετρο να μην ξεπερνάει τα 200 μ. 
  • Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες να μη φτάνουν κάτω από τους -5 οC
  • Να είναι προσβάσιμο από δημόσιο δρόμο
  • Να είναι αρδευόμενο καθ’ όλη την έκτασή του
  • Να είναι επίπεδη έκταση ή με μικρή κλίση, πεδινή 
 
Απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο του αγροτεμαχίου:
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • Χαρτί μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Έγγραφο χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο