Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Με κατάθεση εγγυητικών το "ξεσκαρτάρισμα" των παλαιών αδειών ΑΠΕ

Tο ξεκαθάρισμα των ανενεργών αδειών αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων προτείνει η ΡΑΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, προκειμένου να «απελευθερωθεί» χώρος στα ηλεκτρικά δίκτυα και να μπορέσουν να υλοποιηθούν ώριμες επενδύσεις που περιμένουν «στην ουρά».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα ανάμεσα στις άδειες που για διάφορες αιτίες δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν (κυρίως λόγω χρηματοδοτικής αδυναμίας) και σε εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν σε επενδύσεις. Ταυτόχρονα προτείνει συγκεκριμένες άμεσες δράσεις, ειδικά για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί «κορεσμένες», όπως η Πελοπόννησος, και για εκείνες που προσεγγίζουν το σχετικό όριο, όπως η Θράκη και η Νότια Εύβοια.

Σήμερα στη χώρα μας έχουν δεσμεύσει ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα, περίπου 7.500 Μεγαβάτ αιολικά και φωτοβολταϊκά. Πρόκειται για έργα σε λειτουργία, εγκατεστημένης ισχύος 2.500 Μεγαβάτ, και έργα που έχουν πάρει άδεια (συγκεκριμένα έχουν πάρει δεσμευτικούς όρους σύνδεσης) συνολικής ισχύος περίπου 5.000 Μεγαβάτ. Η μεγάλη πλειοψηφία των τελευταίων εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Παρόλα αυτά, για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδειά τους, δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο και εμποδίζουν την υλοποίηση άλλων επενδύσεων που ξεκίνησαν, πιθανόν, αργότερα, αλλά έχουν την πρόθεση και τα κεφάλαια να ολοκληρωθούν.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πελοπόννησος: Στο ασθενές δίκτυό της έχει δεσμευθεί χώρος που αντιστοιχεί σε έργα 1.900 Μεγαβάτ. Από αυτά, σε λειτουργία βρίσκεται περίπου το 30%, δηλαδή περίπου 450MW. Ωστόσο επειδή τα 1900 Μεγαβάτ αποτελεί όριο, πάνω από το οποίο δεν θεωρείται ασφαλής η απορρόφηση ισχύος, η Πελοπόννησος κηρύχθηκε ήδη κορεσμένη κι έτσι δεν εξετάζεται πλέον κανένα νέο αίτημα. Αυτό έχει ως συνέπεια να «κολλάνε» ακόμα και επενδυτικά σχέδια (κυρίως μεγάλα αιολικά πάρκα), τα οποία έχουν μεν προχωρήσει, αλλά δεν είχαν προλάβει να πάρουν όρους σύνδεσης.

Πρόταση της ΡΑΕ
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για να προχωρήσουν όσο περισσότερα έργα ΑΠΕ, η Ρυθμιστική Αρχή προτείνει δύο βασικές ρυθμίσεις:

Πρώτον, τη θέσπιση διαδικασίας εγγυοδοσίας από τους υποψήφιους επενδυτές κατά τη φάση δέσμευσης του «ηλεκτρικού χώρου», δηλ. πριν τη χορήγηση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης. Την υποχρέωση καταβολής εγγύησης θα έχουν και εκείνοι που ήδη έχουν πάρει άδεια. Συγκεκριμένα θα κληθούν εντός τριών μηνών να καταβάλλουν ένα ποσό που θα αποδεικνύει ουσιαστικά την οικονομική τους δυνατότητα και την πραγματική πρόθεσή τους να κάνουν το έργο. Εάν δεν καταθέσουν εγγυητική επιστολή, χάνουν τη δεσμευτική προσφορά που έχουν εξασφαλίσει. Εάν πάλι καταθέσουν εγγυητική και δεν κατασκευάσουν το έργο, τα ποσά αυτά θα καταπίπτουν υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Η υποχρέωση δεν αφορά φυσικά τους επενδυτές μικρών φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη καταβάλλει εγγύηση. Επίσης δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, τα οικιακά φωτοβολταϊκά, τα οποία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Το δεύτερο που προτείνει η ΡΑΕ είναι η μείωση της χρονικής προθεσμίας που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές, από τη στιγμή που θα πάρουν όρους σύνδεσης μέχρι να κατασκευάσουν το έργο. Η προθεσμία αυτή είναι σήμερα τέσσερα χρόνια για τα αιολικά πάρκα και 18 μήνες για τα φωτοβολταϊκά. Οι τεχνολογικές δυνατότητες έχουν πλέον αλλάξει και ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται είναι σήμερα μικρότερος. Έτσι, θεωρείται εύλογη μια μείωση της προθεσμίας στο μισό (περίπου 2 χρόνια για τα αιολικά και 9 – 12 μήνες για τα φωτοβολταϊκά).

«Είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο, από τη στιγμή που ένας υποψήφιος επενδυτής δεσμεύει κάποιο δημόσιο αγαθό που δεν είναι απεριόριστο, και στην προκειμένη περίπτωση «ηλεκτρικό χώρο» στο Δίκτυο, να δεσμεύεται, σε ένα σημαντικό βαθμό, ότι θα υλοποιήσει την επένδυσή του. Με αυτόν τον τρόπο, κανένας επενδυτής δεν θα λειτουργεί εις βάρος άλλων, που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση των έργων τους, αλλά ούτε και έμμεσα, εις βάρος της ανάπτυξης της χώρας, δημιουργώντας καθυστερήσεις στη διαδικασία έναρξης υλοποίησης των έργων» δηλώνει στέλεχος της Αρχής.

Πελοπόννησος
Η πρόταση της ΡΑΕ περιλαμβάνει και ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που έχουν ήδη κηρυχθεί «κορεσμένες», όπως η Πελοπόννησος, και για εκείνες που προσεγγίζουν το σχετικό όριο, όπως η Θράκη και η Νότια Εύβοια.

Κατ΄αρχάς, με την εφαρμογή της εγγυοδοσίας και με την μείωση του διαθέσιμου χρόνου αναμένεται να «φύγουν από τη μέση» χιλιάδες ανενεργές άδειες. Ειδικά για την Πελοπόννησο, εκτιμάται ότι θα απελευθερωθεί δυναμικό περί τα 1000 Μεγαβάτ. Έτσι θα αρθεί αυτόματα η ανάγκη κήρυξης της περιοχής ως κορεσμένης και θα συνεχίσει κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία νέων έργων.

Επιπλέον, στις συγκεκριμένες περιοχές, σε έργα τα οποία έχουν την απαραίτητη αδειοδοτική ωριμότητα, (π.χ. έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή έχουν απαλλαγή από τέτοια υποχρέωση), ο Διαχειριστής θα χορηγεί κατ' εξαίρεση Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η ισχύς της οποίας θα παύει αυτοδικαίως, εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που θα τίθενται.

Εάν απελευθερωθεί ηλεκτρικός χώρος, λόγω του ότι έληξαν προηγούμενες δεσμευτικές προσφορές, ή λόγω της επέκτασης του Δικτύου, οι κατ' εξαίρεση δεσμευτικές προσφορές θα μεταπίπτουν στο καθεστώς των συνήθων δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης.

Περικοπές
Στην περίπτωση που με τις νέες επενδύσεις ξεπεραστούν τα όρια του δικτύου της περιοχής, η ΡΑΕ προτείνει να προχωρά ο Διαχειριστής σε ένα σύστημα περικοπών στην απορροφούμενη ενέργεια. Δηλαδή να μην αγοράζει όλη την ενέργεια που παράγεται, αλλά μόνον εκείνη που μπορεί να απορροφήσει με ασφάλεια το δίκτυο. Για να μην επιβαρυνθεί όμως ο επενδυτής που λειτουργεί σήμερα το έργο του ή εκείνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή με άδεια (στο παράδειγμα της Πελοποννήσου μιλάμε για τους επενδυτές που βρίσκονται σήμερα εντός των 1900 Μεγαβάτ), η ΡΑΕ προτείνει δύο εναλλακτικές μεθόδους περικοπής: Ή να περικόπτονται μόνον οι «νέοι» επενδυτές που πήραν κατ΄εξαίρεση άδεια ή να περικόπτονται όλοι, αλλά τη ζημιά των «παλιών» να την πληρώνουν οι καινούργιοι μέσω ενός ειδικού ταμείου που θα δημιουργηθεί.

πηγή: energypress.gr