Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Μονάδα Βιομάζας 20kW

Μονάδα παραγωγής ενέργειας από Βιομάζα ισχύος 20kW, μπορούν να εγκαταστήσουν ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών, επιχειρήσεων, βιοτεχνικών κτηρίων κα) που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην παραγωγή ενέργειας και να κερδίζουν ένα πολύ σημαντικό ετήσιο ειδόδημα από την πώλησή της στη ΔΕΗ, με εγγυημένο συμβόλαιο για 20 χρόνια.

Επιπλέον, αφού η μονάδα ανήκει στις μονάδες ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας) μπορούν παράλληλα να καλύπτουν δωρεάν και τις ανάγκες του ακινήτου τους σε θέρμανση και ζεστό νερό, όλο το 24ωρο.

Ο νόμος που διέπει τις επενδύσεις σε μονάδες βιομάζας είναι ο Ν.3851/2010 περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή, με τις επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες.

Ο χώρος που απαιτείται για τη στέγαση της μονάδας (εξοπλισμός & αποθήκευση βιομάζας) είναι περίπου 15m2. Η εγκατάσταση του συστήματος, μπορεί να γίνει στο μηχανοστάσιο, σε χώρο parking, υπόστεγο ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο χώρο.

Η ημερήσια απασχόληση  που απαιτείται από τον ιδιοκτήτη είναι περίπου 20 λεπτά. Εναλλακτικά, την υπηρεσία αυτή μπορεί να την παρέχει η εταιρεία μας.

Διαθέτοντας την ενέργεια που παράγουμε στη ΔΕΗ, η απόσβεση της αρχικής επένδυσης πραγματοποιείται σε 2,5 περίπου χρόνια. Αν υπολογίσουμε και το όφελος που θα έχουμε από το δωρεάν ζεστό νερό χρήσης και τη θέρμανση του κτηρίου, διαπιστώνουμε πως πρόκειται για μία από τις πιο προσοδοφόρες και επικερδείς επενδύσεις.

Προϋποθέσεις και Ιδιαίτερα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της μονάδας:

  • Ο επενδύτης πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (κατοικία, επιχείρηση κα),
  • Το ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας ζώνης Α,
  • Απαιτείται καθημερινή τροφοδοσία πρώτης ύλης (περίπου 600 κιλά wood Chips)
  • Απαιτείται συντήρηση – καθαρισμός του μηχανήματος κάθε 48 ώρες περίπου
  • Ο θόρυβος φτάνει τα 62dB περίπου.
  • Η μονάδα είναι χαρακτηρισμένη σαν βιοτεχνική χαμηλής όχλησης και ως εκ τούτου απαιτείται υπόλοιπο στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου.
  • Η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει την εγκατάσταση μονάδας αυτής της μορφής σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.
 
Επειδή όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραπάνω καθιστούν την επένδυση από δεσμευτική έως και ασύμφορη, προτείνουμε τη συμμετοχή σε μία από τις εγκεκριμένες μονάδες της εταιρίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το άρθρο Επένδυση στην παραγωγή ενέργειας από φυτική βιομάζα 20kW σε Εγκεκριμένες Μονάδες