Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων

Η ανάπτυξη των Προγραμμάτων Καλλιέργειας Μεγάλων Εκτάσεων με ευκάλυπτο, τόσο για την παραγωγή βιομάζας όσο και την παραγωγή μελιού έχει εξασφαλίσει στην Eucalyptus περίσσεια ποσότητα φυλλωμάτων και ανθών την οποία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί και με τη μέθοδο της απόσταξης να προχωρήσει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας Αιθέριων Ελαίων.  

Γι’ αυτό το λόγο, η Eucalyptus έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας και συμμετοχής από ενδιαφερόμενους επενδυτές και μονάδες απόσταξης μεγάλης δυναμικότητας.