Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Τεχνική περιγραφή Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας απο Στερεά Αστικά Απόβλητα

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ανά τον κόσμο. Τα δεδομένα στην πορεία του χρόνου μεταβλήθηκαν και από την χρήση της βιομάζας περάσαμε στην χρήση των ορυκτών καυσίμων και ξανά στην ανάγκη αξιοποίησης της βιομάζας και κατ’ επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). Η ανάγκη τόσο κάθε χώρας όσο και της ΕΕ, σε σύνολο, για ενεργειακή αυτονομία και ανταγωνιστικότητα μεγαλώνει μέρα με την μέρα τόσο λόγω του περιορισμού των ορυκτών καυσίμων όσο και λόγω των διεθνών εξελίξεων. Έτσι, αρχικά σε κοινοτικό επίπεδο με τα επίσημα Ευρωπαϊκά έγγραφα ενεργειακής πολιτικής (Λευκή και Πράσινη Βίβλος) όσο με την εκάστοτε εθνική πολιτική οι ΑΠΕ επανήλθαν πολύ δυναμικά στο προσκήνιο. Η μετάβαση σε µία κοινωνία ανακύκλωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και κατ’ επέκταση αδιαμφισβήτητο ελληνικό στόχο. Η ορθή διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί κοινωνικό και δηµόσιο αγαθό, απαραίτητο για την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονοµική παραγωγή και τη δηµόσια υγεία. Επιπλέον, η δέσμευση της Ελληνικής κυβέρνησης να αντικαταστήσει το 20% των σημερινών συμβατικών πηγών ενέργειας με ανανεώσιμες μέχρι το 2020, συνεπάγεται αξιόλογες ευκαιρίες για την τρέχουσα δεκαετία. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των βιοκαυσίμων είναι στις μέρες μας παραπάνω από αρκετά και η σύγχρονη βιβλιογραφία πλέον αποδεικνύει ότι τα μειονεκτήματα είναι ελάχιστα και σε πολλές των περιπτώσεων μηδαμινά. Σαφώς το να αναλύσουμε όλα τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ενέργειας μέσω βιομάζας, αυτήν την στιγμή, δεν είναι το επιθυμητό. Μπορούμε όμως, δεδομένου ότι μιλάμε για την εκμετάλλευση των στέρεων αποβλήτων σε επίπεδο τοπικής / περιφερειακής αρχής να συνοψίσουμε τα παραπάνω αναφερόμενοι σε τρεις βασικές κατηγορίες αυτών.

Αξίζει να αναφερθούμε, αρχικά, στο περιβαλλοντικό κομμάτι, καθώς η χρήση των βιοκαυσίμων και η καύση βιομάζας δεν ελευθερώνει περιττές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, σε αντίθεση με τα συμβατικά καύσιμα, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών και του φαινομένου του θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βραζιλίας, στην οποία από την παραγωγή βιοαιθανόλης από ζαχαρότευτλα έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου κατά 90%.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω και με δεδομένο ότι η παραγωγή του βιοκαυσίμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση στέρεων αποβλήτων, εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι μέρος των στέρεων αυτών αποβλήτων μπορούν να αποτελέσουν και τα σκουπίδια. Όντως τα σκουπίδια αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ίσως, των στέρεων αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμου. Στην Ελλάδα σήμερα, τα λύματα των πόλεων μεταφέρονται στους γνωστούς σε όλους μας ΧΥΤΑ, για υγειονομική ταφή, με ιδιαίτερα επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα οδηγεί προς ταφή περίπου το 90% των παραγόμενων αποβλήτων της. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε τις περιπτώσεις στις οποίες η χώρα μας καταδικάστηκε από Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων, με πιο πρόσφατη καταδίκη αυτή για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα, από το 1977 αναζητούνται λύσεις για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου παράγονται περίπου 2,5 εκατ. τόνοι σκουπιδιών ετησίως. Αλλά οι δήμοι και οι κοινότητες αρνούνται να δεχτούν τα απορρίμματα της Αθήνας, του Πειραιά και των προαστίων τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας όφειλε μέχρι το 2014 να οδηγεί προς ταφή μόλις το 1/4 των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ το 2011 το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 90%.

Εκτιμάται πως οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, θα καταναλώνουν περίπου 10.000 – 15.000 τόνους λυμάτων ανά MW το έτος. Ο τρόπος αυτός εκμετάλλευσης των λυμάτων μπορεί να δώσει από μόνος του μία έμπρακτή λύση στο άμεσο πρόβλημα των ΧΥΤΑ καθώς όχι μόνο θα περιορίσει το ποσό των λυμάτων που θα μεταφέρονται στους ΧΥΤΑ για υγειονομική ταφή αλλά σε δεύτερο επίπεδο θα επιτύχει να περιορίσει και ίδια την ανάγκη για δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής. 

Τελειώνοντας, λόγος πρέπει να γίνει και για τα οικονομικά οφέλη της εκμετάλλευσης των στέρεων αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. Με την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα η δημιουργία θέσεων εργασίας, σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, είναι βέβαιη. Ενδεικτικά και μόνο, ρίχνοντας μία πολύ γρήγορη ματιά στα στάδια ενός κύκλου παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας από στερεά απόβλητα, όπως αναφέρονται στο κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής της Easy2find Biomass and Energy, είναι ξεκάθαρη η δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο για την ίδια την παραγωγή, όπως είναι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, εργαζόμενοι που κάνουν τον απαραίτητο διαχωρισμό των αποβλήτων, όσο και στην υποστήριξη της παραγωγής, οδηγοί, συντηρητές δικτύων, τεχνικοί υπολογιστών, φύλακες αλλά και όσοι θα αναλάβουν την δημιουργία και την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής. Σε μία χώρα που μαστίζεται από την ανεργία και πόσο μάλλον σε μία περιφέρεια που καταγράφει συνολικό ποσοστό ανεργίας 27%, η δημιουργία τόσων θέσεων εργασίας μπορεί να δώσει μεγάλη πνοή και ανακούφιση στους πολίτες. 

Σε δεύτερο επίπεδο, λόγος πρέπει να γίνει και για τις ενεργειακές καλλιέργειες οι οποίες δρουν υποστηρικτικά στην παραγωγή ενέργειας από στερεά απόβλητα. Πιο συγκεκριμένα οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιέργειες φυτών τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία (πχ wood chips) αναμειγνύονται με τα απόβλητα και εξομαλύνουν την παραγωγή ενέργειας. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας αποτελεί άνω του 5% του ΑΕΠ, σχεδόν το τριπλάσιο του μέσου όρου 1.8% της ΕΕ, εύκολα γίνεται αντιληπτή η ώθηση που μπορούν να δώσουν οι ενεργειακές καλλιέργειες στον τομέα αυτό. 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Easy2find Biomass and Energy έχει υπό αδειοδότηση 30 MW για κατασκευή μονάδων παραγωγής από φυτική βιομάζα. Για αυτό το λόγο μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η Καλλιέργεια Ευκαλύπτου σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Στόχος, είναι η συμβολαιακή καλλιέργεια περίπου 40.000 στρεμμάτων για την παραγωγή βιομάζας με τη μορφή chips και βιοντίζελ, η οποία γίνεται με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Globulus της Αυστραλίας και την αποκλειστική συνεργασία με το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος και χαρτιού της Ευρώπης, ENCE Ισπανίας. Με την ανάπτυξη Ενεργειακών Καλλιεργειών Ευκαλύπτου η Easy2find Biomass and Energy είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής ρεύματος για τα επόμενα 20 χρόνια επιτυγχάνοντας επάρκεια πρώτης ύλης σε σταθερές τιμές και ενισχύοντας παράλληλα την αγροτική ανάπτυξη του τόπου.

Μετά από μακροχρόνια έρευνα, η Easy2find Biomass and Energy αποφάσισε να επεκταθεί και στο χώρο παραγωγής ενέργειας από Στερεά Αστικά Απόβλητα όπως και ζωικά απόβλητα. Έχοντας εξασφαλίσει συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού που ειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς και με τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Easy2find Biomass and Energy είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των έργων της.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Είδος έργου

Το έργο εντάσσεται στον τομέα των  Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στην παρούσα μέθοδο γίνεται χρήση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

 

Σκοπός έργου

Το έργο αποσκοπεί σε:

 • Σταδιακή κατάργηση των ΧΥΤΑ
 • Μηδενισμός κόστους διαλογής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
 • Απορρύπανση του περιβάλλοντος
 • Δυνατότητα αύξησης των εσόδων του Δήμου με τη συμμετοχή σε μέρος της επένδυσης
 • Αύξηση θέσεων εργασίας
 • Απορρόφηση περίπου 50 τόνων στερεών αστικών αποβλήτων ανά MW ημερησίως

 

Συντελεστές έργου

Η μελέτη του έργου και η κατασκευή των μονάδων γίνεται από την Easy2find Biomass and Energy δεδομένου ότι έχει εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα συγκεκριμένης μεθόδου για την Ελλάδα καθώς και την άδεια κατασκευής των αεριοποιητών εντός της ΕΕ. Με τη συμμετοχή της καταξιωμένης ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βελτίωσε τη λειτουργία των μονάδων αεριοποίησης με την προσθήκη φίλτρων ζεολίθου που εξασφαλίζει μέγιστη κατακράτηση ρύπων με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων να είναι ακόμα πιο φιλική για το περιβάλλον.

 

Εύρος δραστηριοποίησης

Σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Απώτερος σκοπός είναι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στους περισσότερους και κυρίως απομακρυσμένους δήμους στην Ελλάδα.

Οι μονάδες παραγωγής θα εγκατασταθούν όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε ΧΥΤΑ και χώρους συγκέντρωσης - μεταφόρτωσης αποβλήτων. Στις περιπτώσεις που η απευθείας αεριοποίηση στο ΧΥΤΑ δεν προβλέπεται, η πρώτη ύλη θα μετατρέπεται με τη χρήση άλλης τεχνολογίας σε pellet ή μπριγκέτα με την ανάμειξη wood chips, κάνοντας το μείγμα κατάλληλο για αεριοποίηση ακόμα και σε συμβατικές μονάδες παραγωγής syngas.

Η Easy2find Biomass and Energy έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης των απαραίτητων αγροτεμαχίων για την εγκατάσταση των συστημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

 • Μεγαλύτερα από 10 στρέμματα
 • Επίπεδα
 • Πάνω σε δρόμο
 • Άρτια και Οικοδομήσιμα

 

Ισχύς

Η εγκατεστημένη ισχύς κάθε μονάδας θα κυμαίνεται από 1 – 2 MW ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής, τη διαθέσιμη πρώτη ύλη και τους τοπικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

 

Χρονοδιάγραμμα

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου είναι με τη σειρά οι εξής:

 • Επικοινωνία με περιφέρειες

Η εκκίνηση του έργου θα γίνεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δήμους και τις περιφέρειες.

 • Συγκατάθεση

Σε επόμενο στάδιο είναι απαραίτητο να ληφθεί η συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων: πολιτών, συλλόγων, δήμων, υπηρεσιών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

 • Επιλογή χώρου και παραγόμενης ισχύος

Η εγκατάσταση των μονάδων γίνεται σε σημεία που έχουν οδική πρόσβαση. Επίσης, είναι σημαντική η εγγύτητα σε ΧΥΤΑ και άλλες πηγές πρώτης ύλης όπως βιολογικούς καθαρισμούς ή βιομηχανίες παραγωγής ζωικών προϊόντων. Βασική προϋπόθεση είναι η άμεση σύνδεση με το δίκτυο.

 • Επιλογή τεχνολογίας

Ανάλογα με τις ανάγκες των Δήμων και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες ενέργειες, γίνεται η επιλογή της ενδεικνυόμενης τεχνολογίας για την εφαρμογή.

 • Περιβαλλοντική μελέτη – Αδειοδότηση

Εφόσον το ενδιαφέρον για επεξεργασία των απόβλητων από τους δήμους και τις περιφέρειες που θα προκύψει είναι μεγάλο, η Easy2find μελετά το ενδεχόμενο σύστασης κοινοπραξίας για την ένταξη του όλου έργου σε διαδικασία fast track.

 • Εισαγωγή εξοπλισμού

Η τεχνολογία των μονάδων αεριοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν προέρχεται από ήδη υπάρχουσες μονάδες που λειτουργούν στην Αμερική και υπάρχει η δυνατότητα είτε να εισαχθούν εξ’ ολοκλήρου με το «κλειδί στο χέρι», είτε να κατασκευαστούν στον Ελλαδικό χώρο με την επίβλεψη της κατασκευάστριας εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως στη δεύτερη περίπτωση αυξάνεται η απασχόληση σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

 • Εγκατάσταση

Η πλήρης εγκατάσταση για λειτουργία της μονάδος, διαρκεί περίπου 9 – 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 • Ολοκλήρωση και εκκίνηση

Η εκκίνηση γίνεται με τη χρήση ενός συμβατικού καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.) και διαρκεί 2 – 3 ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της εκκίνησης, η διαδικασία παραγωγής συντηρείται από μόνη της χωρίς τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Τα υποπροϊόντα της διαδικασίας παραγωγής χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για τη διατήρησή της.

 • Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας

Μετά την εγκατάσταση των μονάδων και τη σύνδεση με το δίκτυο, γίνεται συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό το οποίο υπολογίζεται σε 4 – 6 άτομα και με απομακρυσμένο έλεγχο με συστήματα PLC και SCADA, ενώ τα συστήματα αυτοματισμών με τα οποία είναι εφοδιασμένες οι μονάδες βοηθούν στη διαρκή επίβλεψη των ρύπων, στην ασφάλεια του προσωπικού, στην προστασία του εξοπλισμού και στην ομαλή ολοκλήρωση της παραγωγής.

 

Πρώτη ύλη

Τα προτεινόμενα έργα αξιοποιούν διάφορες πηγές βιομάζας όπως είναι τα γεωργικά υπολείμματα, τα στερεά αστικά απόβλητα, τα ζωικά απόβλητα, η λυματολάσπη και chips ξύλου.

Όσον αφορά στα στερεά αστικά απόβλητα, είναι δυνατή η απευθείας αεριοποίηση εντός του ΧΥΤΑ και η παραγωγή ρεύματος. Στις περιπτώσεις όμως όπου δεν προβλέπεται η απευθείας αεριοποίηση στο χώρο του ΧΥΤΑ, θα γίνεται μετατροπή της πρώτης ύλης σε pellet και θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία παραγωγής πιστοποιημένων pellet. Αρχικά, τα απόβλητα θα υπόκεινται σε επεξεργασία που θα τα φέρνει σε μορφή κατάλληλη για τη μετατροπή τους σε pellet. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται εξοπλισμός θρυματοποίησης, αποξήρανσης και ανάμειξης. Στη συνέχεια γίνεται η παραγωγή των pellet εντός του ΧΥΤΑ. Η αεριοποίηση και η παραγωγή ενέργειας λαμβάνουν χώρα σε άλλη τοποθεσία όπου και μεταφέρονται τα pellet.

 

Και στις δύο περιπτώσεις η Easy2find Biomass and Energy αναλαμβάνει πλήρως το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων χωρίς καμία συμμετοχή του Δήμου. 

Έχει υπολογιστεί ότι η παράδοση των αστικών αποβλήτων στις μονάδες θα έχει κόστος 1,00 €/τόνο

Η προβλεπόμενη ενέργεια από κάθε MW θα είναι 8.000.000 kWh ανά έτος.

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα στάδια ενός κύκλου παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας από Στερεά Απόβλητα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

 

1. Συλλέγονται τα αστικά απόβλητα

Τα απορριμματοφόρα των δήμων συλλέγουν τα απόβλητα και τα μεταφέρουν στο σημείο συγκέντρωσης. Από αυτό το σημείο, υπάρχουν δύο επιλογές: α) η έτοιμη ύλη διοχετεύεται όπως είναι στο θάλαμο αεριοποίησης, μετά από κάποια επεξεργασία που περιγράφεται παρακάτω ή β) γίνεται μετατροπή της ύλης σε άλλη μορφή, όπως pellet ή μπριγκέτα. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται επειδή σε αρκετούς δήμους δεν προβλέπεται ή δεν είναι εφικτή η απευθείας αεριοποίηση αποβλήτων στους ΧΥΤΑ και πρέπει να βρεθεί κατάλληλος τρόπος μεταφοράς τους στο σημείο αεριοποίησης. Το pellet αποτελεί μία χρονικά και οικονομικά αποδοτική μέθοδο μεταφοράς.

 

2. Ακολουθεί η επεξεργασία των αποβλήτων

Εάν επιλεχθεί η μέθοδος (α), πριν εισαχθούν στο θάλαμο αεριοποίησης, τα απόβλητα υπόκεινται μία επεξεργασία που θα τα φέρει σε κατάλληλη μορφή. Αρχικά, θρυματοποιούνται ώστε να φτάσουν ένα ορισμένο μέγεθος (περίπου 10 – 15cm). Αφού αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος, αποξηραίνονται για απομάκρυνση των υγρών που περιέχουν. Το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας είναι περίπου 10 – 15%. Κατά αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένα μείγμα που μοιάζει με πολλές ίνες. 

Εάν ωστόσο επιλεχθεί η μέθοδος (β), απαιτείται άλλο ένα στάδιο επεξεργασίας της πρώτης ύλης αλλά και μία επιπλέον μονάδα εξοπλισμού. Αρχικά, τα απόβλητα περνούν από μία διαδικασία διαλογής κατά την οποία αφαιρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, μέταλλο, γυαλί, χαρτί κλπ). Μετά τη διαλογή παραμένει ένα μείγμα που αποτελείται κυρίως από υπολείμματα τροφών, πλαστικές σακούλες και κομμάτια από χαρτί. Το μείγμα αυτό έχει υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο και ονομάζεται Refuse Derived Fuel – RDF (Καύσιμο με Προέλευση Απορρίμματα). Η ύλη αυτή αναμειγνύεται με μία άλλη πηγή βιομάζας, για παράδειγμα chips ξύλου, και τοποθετείται σε μονάδα παραγωγής pellet. 

Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου οδηγεί στη δημιουργία ενός καυσίμου έτοιμο για αεριοποίηση, είτε στην μορφή των ινών που αποκτά, είτε σαν pellet. 

 

3. Αεριοποίηση

Η έτοιμη πρώτη ύλη εισέρχεται στον αεριοποιητή ο οποίος έχει προθερμανθεί. Ακολουθεί η αεριοποίηση.

 

Τι είναι αεριοποίηση;

Αεριοποίηση είναι η μετατροπή βιομάζας σε αέρια μορφή. Βασίζεται στην ικανότητα που έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες να διασπούν την οργανική ύλη στα βασικά της στοιχεία. Η οργανική ύλη τοποθετείται σε ένα θάλαμο εντός του οποίου έχει αναπτυχθεί πολύ υψηλή θερμοκρασία (της τάξης των 700 – 800 οC) και τα επίπεδα οξυγόνου είναι ελεγχόμενα πολύ χαμηλά. Όσο παραμένει στο θάλαμο, η οργανική ύλη διασπάται, δημιουργώντας ένα εύφλεκτο αέριο το οποίο αποτελείται κυρίως από μονοξείδιο του άνθρακα (CO), μεθάνιο (CH4), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και υδρογόνο (Η2). Η σύσταση του τελικού αερίου από αυτό το μείγμα αερίων, του δίνει την ονομασία syngas (synthetic gas). 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αεριοποίησης, το syngas εξέρχεται από το πάνω μέρος του θαλάμου αεριοποίησης και οδηγείται για καθαρισμό από επιβλαβείς ουσίες, πίσσα, σκόνη και σωματίδια που περιέχει. Στο κάτω μέρος του αεριοποιητή, συγκεντρώνεται το εξανθράκωμα που παραμένει από την αρχική οργανική ύλη.

 

Η αεριοποίηση δεν είναι καύση και διαφέρει από την πυρόλυση. Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην αεριοποίηση, την πυρόλυση και την καύση είναι στα επίπεδα οξυγόνου που υπάρχουν στο θάλαμο. Η καύση απαιτεί υψηλά επίπεδα οξυγόνου για να διατηρηθεί ενώ η πυρόλυση γίνεται σε περιβάλλον μηδενικού οξυγόνου. Η αεριοποίηση από την άλλη, γίνεται σε περιβάλλον με ελεγχόμενα, πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Η σημασία του οξυγόνου σε αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ μεγάλη καθώς, επηρεάζει την ποσότητα των ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο ευνοείται η δημιουργία οξειδίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξείδια του θείου και του αζώτου (SOx, NOx) τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Συνεπώς, η έλλειψη ή η μείωση του οξυγόνου ελαχιστοποιεί την έκλυση τέτοιων ρύπων. 

 

4. Αξιοποίηση syngas

Το καθαρισμένο syngas μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσα από κατάλληλη εφαρμογή. Οι εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής που διατίθενται είναι οι εξής:

 • Μηχανή εσωτερικής καύσης

To syngas, τροφοδοτεί ένα κατάλληλα τροποποιημένο συμβατικό κινητήρα φυσικού αερίου. Ο κινητήρας με τη σειρά του περιστρέφει μία γεννήτρια που παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα.

 

 • Οργανικός κύκλος Ράνκιν (Organic Rankine Cycle – ORC)

Στον Οργανικό Κύκλο Ράνκιν, το syngas καίγεται για να θερμάνει ένα πτητικό οργανικό θερμικό υγρό. Η εξάτμιση του υγρού δημιουργεί ένα αέριο υψηλής πίεσης το οποίο χρησιμοποιείται για να περιστρέψει τη γεννήτρια. Τα αέριο αυτό στη συνέχεια ψύχεται και επιστρέφει στη αρχική (υγρή) μορφή του. 

 

Η θερμότητα που απαιτείται στην τελευταία μέθοδο είναι διαθέσιμη με δύο τρόπους: α) καύση του syngas με καυστήρα ή β) θερμική οξείδωση.

 

Τι είναι θερμική οξείδωση;

Ο θερμικός οξειδωτής είναι ένας θάλαμος όπου υπάρχει αφθονία σε οξυγόνο σε αντίθεση με τον αεριοποιητή όπου το οξυγόνο είναι ελεγχόμενα ελάχιστο έως μηδενικό. Η υψηλή θερμοκρασία του syngas καθώς βγαίνει από τον αεριοποιητή, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου στον οξειδωτή, προκαλούν την οξείδωση του syngas και την έκλυση μεγάλων επιπέδων θερμότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας έναντι της καύσης είναι τα πολύ χαμηλά επίπεδα ρύπων που παράγονται. 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα βασικά στάδια παραγωγής ενέργειας από στερεά αστικά απόβλητα.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, επεξεργασίας και μετατροπής της πρώτης ύλης και παραγωγής ενέργειας.

Το βασικό κομμάτι της διαδικασίας είναι η μετατροπή της πρώτης ύλης σε μία χρήσιμη μορφή, η οποία έχει υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο και διαχειρίζεται εύκολα. Για αυτό το λόγο γίνεται χρήση της τεχνολογίας αεριοποίησης. Τα στάδια μίας ολοκληρωμένης διαδικασίας που ακολουθείται στις προτεινόμενες μονάδες είναι:

 

1. Επεξεργασία Ύλης

Ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί, η πρώτη ύλη υπόκειται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας:

α) Απευθείας αεριοποίηση των αποβλήτων: σε αυτή την περίπτωση, τα απόβλητα αρχικά θρυμματίζονται και στη συνέχεια αφαιρείται η υγρασία τους σε μονάδα αποξήρανσης. Επιλεκτικά, μπορεί να γίνει και ανάμειξη με wood chips. 

β) Μετατροπή σε άλλη μορφή: εάν δεν προβλέπεται η απευθείας αεριοποίησης στο χώρο του ΧΥΤΑ, γίνεται μετατροπή των αποβλήτων σε pellet ή μπριγκέτες. Αρχικά γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων για απομάκρυνση ανακυκλώσιμων ουσιών. Έπειτα, γίνεται θρυματοποίηση και αποξήρανση των αποβλήτων. Για δημιουργία pellet προβλέπεται και η ανάμειξη με wood chips ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μείγμα. 

 

2. Αεριοποίηση

Στο στάδιο της αεριοποίησης, γίνεται η εξαγωγή του ωφέλιμου καύσιμου αερίου (syngas) από την επεξεργασμένη πρώτη ύλη. 

Η πρώτη ύλη στην τελική της μορφή (pellet, μπριγκέτα ή απευθείας) τοποθετείται στο θάλαμο αεριοποίησης εντός του οποίου έχει αναπτυχθεί θερμοκρασία περίπου 800°C. H εισαγωγή της πρώτης ύλης στο θάλαμο γίνεται με ελικοειδείς ζώνες μεταφοράς, οι οποίες ρυθμίζονται έτσι ώστε η παροχή της να γίνεται με σταθερή ταχύτητα και ποσότητα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η πρώτη ύλη εισάγεται απευθείας στον αεριοποιητή, ο ρυθμός τροφοδοσίας έχει μεγάλη σπουδαιότητα καθώς αποτρέπει τη δημιουργία συσσωματωμάτων εντός του θαλάμου.

Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, γίνεται αεριοποίηση της πρώτης ύλης, όπως περιγράφηκε στην προηγουμένη ενότητα. Το syngas εξέρχεται από το πάνω μέρος του αεριοποιητή και περνάει από διαδικασίες φιλτραρίσματος. 

 

Θέρμανση αεριοποιητή

Ο θάλαμος αεριοποίησης έχει θερμοκρασία περίπου 800°C. Στις τεχνολογίες που εξετάζονται, η επίτευξη και διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας είναι αυτοσυντηρούμενη διαδικασία. Στην εξεταζόμενη τεχνολογία μέρος του παραγόμενου syngas καίγεται για να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο αεριοποίησης. 

Κατά την εκκίνηση των μονάδων απαιτείται η χρήση μίας συμβατικής πηγής θερμότητας, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Μετά την έναρξη της λειτουργίας, διακόπτεται η παροχή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου και γίνεται καύση του syngas.

 

Επεξεργασία εξανθρακώματος

Ανάλογα με τη μορφή της πρώτης ύλης και τη διαδικασία αεριοποίησης και θέρμανσης του θαλάμου, υπάρχει διαφορετικός χειρισμός της παραγόμενης τέφρας.

 

Biochar

Το εξανθράκωμα που εξέρχεται στο κάτω μέρος του αεριοποιητή είναι πλούσιο σε ενεργό άνθρακα και άλλα συστατικά όπως άζωτο και υδρογόνο. Στην καθαρή του μορφή, το εξανθράκωμα αυτό ονομάζεται biochar και έχει πληθώρα εφαρμογών. Ωστόσο, η ποιότητα του Biochar εξαρτάται και από την ποιότητα της πρώτης ύλης και ενδέχεται να περιέχει ουσίες ακατάλληλες για μεταφορά στο έδαφος ή άλλες εφαρμογές. Το biochar από αεριοποίηση pellet ενδέχεται να έχει καλύτερη ποιότητα και να είναι καταλληλότερο για χρήση από το biochar που δημιουργείται με απευθείας αεριοποίηση αποβλήτων. Απαιτείται επομένως έλεγχος και χημική ανάλυση του προϊόντος προτού χρησιμοποιηθεί.

Το biochar απομακρύνεται με ελικοειδείς ζώνες μεταφοράς και διοχετεύεται σε άλλες εφαρμογές.

 

3. Παραγωγή Ενέργειας

Μετά την παραγωγή και το καθαρισμό του, το syngas μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, προκύπτουν διαφορετικές ποιότητες αερίου, που αξιοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές παραγωγής ενέργειας. Εάν χρησιμοποιηθούν pellet ή μπριγκέτες σαν πρώτη ύλη, το syngas έχει πιο σταθερή και προβλεπόμενη σύσταση σε αντίθεση με την παραγωγή από απευθείας απόβλητα, όπου ενδέχεται να υπάρχουν ανομοιογένειες και ανωμαλίες στη σύστασή του. Κατά αντιστοιχία επιλέγεται και η μέθοδος παραγωγής ρεύματος. Ένα σταθερό, καθαρό και ομοιογενές syngas μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανή εσωτερικής καύσης ενώ ένα λιγότερο ποιοτικό syngas πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πηγή θερμότητας και στη συνέχεια για παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Οι μέθοδοι παραγωγής ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν στις συγκεκριμένες εφαρμογές είναι η μηχανή εσωτερικής καύσης και ο Οργανικός Κύκλος Ρανκιν (ORC) που αναλύονται στη συνέχεια:

 

Μηχανή εσωτερικής καύσης

Το syngas μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδότηση μηχανής εσωτερικής καύσης. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μηχανές που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή βιοαέριο και τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να λειτουργούν και με syngas. Το καύσιμο εισέρχεται στους κυλίνδρους της μηχανής, όπου συμπιέζεται και αναφλέγεται, προκαλώντας την κίνηση των εμβόλων. Τα έμβολα είναι συνδεδεμένα σε έναν κεντρικό άξονα ο οποίος περιστρέφεται. Στον περιστρεφόμενο άξονα συνδέεται η γεννήτρια που παράγει την επιθυμητή ενέργεια. Τέτοιες μηχανές διατίθενται από κορυφαίους κατασκευαστές επιτρέποντας πολλές επιλογές με πιο διαδεδομένες τις μηχανές Jenbacher της General Electric και τις μηχανές της Caterpillar. Παρακάτω φαίνονται οι τέσσερεις φάσεις λειτουργίας μίας μηχανής εσωτερικής καύσης. Στο κάτω μέρος της εικόνας φαίνεται η περιστροφή του κεντρικού άξονα που οδηγεί στην παραγωγή ενέργειας.

Διαγραμμα λειτουργίας μηχανής εσωτερικής καύσης 

 

Η καθαρότητα του syngas είναι ζωτικής σημασίας για τέτοιου είδους μηχανές. Για την αποφυγή δημιουργίας πίσσας εντός της μηχανής, βασική προϋπόθεση είναι αφενός το φιλτράρισμα του syngas και αφετέρου η λειτουργία της μηχανής σε πλήρη ισχύ. 

Σημαντικά πλεονεκτήματα των μηχανών εσωτερικής καύσης αποτελούν η υψηλή απόδοσή τους, το χαμηλό κόστος συντήρησης και το εύρος των διαθέσιμων ισχύων.

Μηχανή GE Jenbacher.

 

Οργανικός κύκλος Rankine

Τα συστήματα που λειτουργούν με βάση τον οργανικό κύκλο του Rankine είναι μία ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία. Έχουν την ιδιότητα να απορροφούν χαμηλά επίπεδα θερμότητας και να παράγουν ενέργεια. Η λειτουργία τους περιγράφεται στην εικόνα 11. Υπάρχουν δύο πηγές θερμότητας: μία θερμή και μία ψυχρή. Η ψυχρή πηγή μπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, ένα ποτάμι ή μία μονάδα ψύξης. Η θερμή πηγή μπορεί να είναι η θερμότητα των μηχανών σε ένα εργοστάσιο, ατμός που δεν αξιοποιείται ή όπως στην εξεταζόμενη περίπτωση το προϊόν της θερμικής οξείδωσης του syngas. Στις σωληνώσεις του συστήματος ρέει ένα οργανικό και πτητικό θερμικό υγρό, όπως το R245fa, το οποίο απορροφά γρήγορα θερμότητα μεταβαίνοντας σύντομα από την υγρή στην αέρια (και αντίστροφα) φάση του. 

Στο στάδιο της εξάτμισης, γίνεται η απορρόφηση της θερμότητας από τη θερμή πηγή οδηγώντας στην εξάτμιση του θερμικού υγρού. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα συμπιεσμένο αέριο το οποίο είναι ουσιαστικά το υγρό στην αέρια φάση του. Το αέριο αυτό εκτονώνεται πάνω στο συνδεδεμένο στρόβιλο της γεννήτριας παράγοντας ενέργεια. Στη συνέχεια, το αέριο που εξέρχεται από τη γεννήτρια, έχοντας χάσει μέρος της θερμότητας και πίεσής του, ψύχεται ώστε να επανέλθει στην υγρή φάση του (συμπύκνωση). Η κυκλοφορία του θερμικού υγρού στο σύστημα επιτυγχάνεται με μία αντλία.

 

Διάγραμμα λειτουργίαςORC. 

 

 Μονάδα ORC της Siemens

 

Για την παραγωγή της θερμότητας που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο Οργανικός Κύκλος Ράνκιν, προτείνεται η απευθείας καύση του syngas για θέρμανση του βραστήρα με το θερμικό υγρό ή η οξείδωση του syngas σε θερμικό οξειδωτή, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Στα πλεονεκτήματα των ORC συστημάτων συγκαταλέγονται η απλή λειτουργία τους, η ανθεκτικότητα σε αυξομειώσεις της παραγόμενης ισχύος, το χαμηλό κόστος συντήρησης και οι μειωμένοι ρύποι.

 

4. Ρύποι

Ανάλογα με την τελική διαμόρφωση των μονάδων, εκλύονται και διαφορετικές ποσότητες ρύπων στην ατμόσφαιρα. Έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα έχει τουλάχιστον δύο εξόδους στην ατμόσφαιρα. Παρακάτω εξετάζονται οι διαφορετικές πηγές ρύπων σε κάθε τεχνολογία.

 

Θέρμανση αεριοποιητή

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η θέρμανση του αεριοποιητή γίνεται είτε με απορρόφηση θερμότητας από μετέπειτα διαδικασίες στην παραγωγή, είτε με την καύση των υποπροϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση, απορροφάται θερμότητα από το  syngas καθώς εξέρχεται από τον αεριοποιητή, από τη διαδικασία παραγωγής ρεύματος ή από τη διαδικασία οξείδωσης και διοχετεύεται στο θάλαμο αεριοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ρύποι είναι μηδενικοί. Εναλλακτικά, η θέρμανση γίνεται με καύση των υποπροϊόντων αεριοποίησης και φιλτραρίσματος του syngas όπου και υπάρχει δημιουργία ρύπων.

 

Μηχανή εσωτερικής καύσης

Οι ρύποι που δημιουργούνται από την καύση του syngas σε μηχανή εσωτερικής καύσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του syngas. Εφόσον αυτό έχει φιλτραριστεί εκ των προτέρων οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι μειωμένοι και εύκολα ελεγχόμενοι. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα της μηχανής και η ολοκλήρωση της καύσης. Ολική καύση, που σημαίνει λειτουργία της μηχανής σε πλήρη ισχύ, οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα ρύπων και αποφυγή δημιουργίας πίσσας εντός της μηχανής.

 

Καύση syngas

Στην περίπτωση που το syngas καίγεται για αξιοποίηση της θερμότητάς του, οι εκπεμπόμενοι ρύποι εξαρτώνται από την ποιότητα του αερίου. Εάν έχει προηγηθεί καλό φιλτράρισμα και έχει χρησιμοποιηθεί αξιόπιστη και καθαρή πρώτη ύλη για την παραγωγή του οι ρύποι από την καύση του είναι μειωμένοι. 

 

Θερμική οξείδωση

Κατά τη θερμική οξείδωση παράγονται ελάχιστες ποσότητες ρύπων. Εκλύονται χαμηλές ποσότητες CO2 ενώ τα επίπεδα ΝΟx και SΟx είναι σχεδόν μηδενικά. Το σημαντικό πλεονέκτημα της θερμικής οξείδωσης ως προς τους ρύπους είναι πως μπορεί να μεταβληθεί ο χρόνος έκθεσης του syngas σε οξυγόνο, επηρεάζοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στα αέρια του syngas και το οξυγόνο. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερους ρύπους.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας εξετάσει όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των δήμων, την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανόνες και περιορισμούς, η Easy2find Biomass and Energy, μέσω της θυγατρικής της, NRG Land η οποία θα δημιουργηθεί με τη σύμπραξη των συνεργατών της, είναι σε θέση να προτείνει μία ολοκληρωμένη λύση για την ενεργειακή αξιοποίηση των στερεών αστικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας αεριοποίησης των αποβλήτων και η παραγωγή ενέργειας με την αξιοποίηση της Αμερικάνικης τεχνολογίας που βρίσκεται στη διάθεση της εταιρείας. Τα συστήματα που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, αεριοποίησής τους και παραγωγής ρεύματος και θερμότητας εντός του χώρου των ΧΥΤΑ. Στην περίπτωση που δεν επιτρέπεται ή δεν είναι εφικτή η παραγωγή ενέργειας στο χώρο του ΧΥΤΑ, θα γίνεται μετατροπή της πρώτης ύλης σε πιστοποιημένα pellet και μεταφορά τους στο χώρο αεριοποίησης και παραγωγής ισχύος που θα βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία.

 

Παρακάτω συνοψίζονται οι παράμετροι του έργου:

 

Είδος έργου: 

Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα

Πρώτη ύλη:  
 • Στερεά Αστικά Απόβλητα
 • Ζωικά Απόβλητα
 • Υποπροϊόντα βιολογικών καθαρισμών
Τεχνολογία:
 • Απευθείας αεριοποίηση της πρώτης ύλης. Δημιουργία θερμότητας με θερμικό οξειδωτή.
 • Δημιουργία pellet προς αεριοποίηση για παραγωγή syngas. Χρήση syngas σε κατάλληλη μηχανή.
Παραγωγή Ισχύος 
 • Σύστημα ORC, 1 – 2 MW
 • Μηχανή Εσωτερικής Καύσης, 1 – 2 MW

 

 

ΟΦΕΛΗ

Ανάμεσα στα πολλαπλά οφέλη εγκατάστασης των συστημάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω συγκαταλέγονται:

 

 • Μειωμένοι ρύποι: φίλτρο ζεόλιθου

Με τη συμμετοχή ερευνητικής ομάδας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι μονάδες θα εφοδιαστούν με πρωτοποριακό φίλτρο απομάκρυνσης ρύπων κατασκευασμένο από ζεόλιθο. Αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και στην καθαρότητα της παραγόμενης ενέργειας

 • Απομάκρυνση Απορριμμάτων

Εκτιμάται πως οι μονάδες θα καταναλώνουν περίπου 15.000 τόνους απορριμμάτων ανά MW το έτος. Πρόκειται για μία ποσότητα απορριμμάτων, η οποία με τις σημερινές συνθήκες διοχετεύεται για υγειονομική ταφή, με ιδιαίτερα άσχημες συνέπειες. Η απομάκρυνση τέτοιων ποσοτήτων από απορριμμάτων αναμφίβολα θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο στους δήμους όσο και στο περιβάλλον.

 • Παραγωγή σταθερής ενέργειας

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, οι προτεινόμενες μέθοδοι διακρίνονται για τη σταθερότητά τους. Η παραγόμενη ισχύς είναι ελεγχόμενη και σταθερή, χωρίς περιοδικότητα ή αυξομειώσεις. 

 • Θέσεις εργασίας

Η εγκατάσταση των μονάδων σε πολλές Ελληνικές περιφέρειες και δήμους θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, όπως μηχανικούς, χημικούς, οδηγούς, συντηρητές δικτύων και τεχνικούς υπολογιστών. 

 • Αξιοποίηση ανεξάντλητης πηγής ενέργειας

Η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αξιοποιηθούν πηγές ενέργειας που ως τώρα όχι μόνο παραμένουν πλήρως ανεκμετάλλευτες, αλλά επιβαρύνουν και το περιβάλλον.

 • Δημιουργία biochar

Όπως αναφέρθηκε και πριν, το υποπροϊόν της διαδικασίας αεριοποίησης είναι ένα άριστης ποιότητας βιολίπασμα. 

 • Καθαρή λειτουργία

Οι μονάδες αυτές παράγουν ενέργεια με χαμηλούς ρύπους. Επίσης, λαμβάνονται μέτρα για την αθόρυβη λειτουργία τους και δεν επιβαρύνουν το τοπίο των τριγύρω περιοχών.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

Η εταιρεία μας μετά από μακροχρόνια έρευνα, έχει εξασφαλίσει μία καινοτόμο τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων από βιομάζα. Σαν πρώτη ύλη σε αυτή την τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές πηγές βιομάζας: chips ξύλου, αστικά στερεά απόβλητα, ζωικά απόβλητα, υποπροϊόντα βιολογικών καθαρισμών, κ.ά..

 

Συνοπτική τεχνική περιγραφή

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην παραγωγή syngas με αεριοποίηση αλλά προχωράει ένα βήμα παρακάτω με τη χημική επεξεργασία του αερίου για τη δημιουργία υγρών καυσίμων. Η πρώτη ύλη περνάει από τα στάδια επεξεργασίας και προετοιμασίας που έχουν περιγραφεί πιο πάνω (διαλογή, αποξήρανση, θρυματοποίηση) και στη συνέχεια περνούν στο στάδιο της αεριοποίησης. Το παραγόμενο syngas καθαρίζεται με φίλτρα και μετά από μία σύντομη χημική επεξεργασία μετατρέπεται σε υγρό καύσιμο, κατάλληλο για χρήση χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί 50 τόνους βιομάζας ημερησίως μετατρέποντάς τη σε 10.000 λίτρα βιοντίζελ. Η θερμότητα που εκλύεται από το σύστημα μπορεί να τροφοδοτήσει μονάδα ORC μέχρι και 1,5 MW ενώ σημαντικό υποπροϊόν είναι και το biochar που παράγεται με ποσότητα 2 τόνων την ημέρα. 

 

 

 

Η τεχνολογία αυτή έχει αποδεδειγμένη λειτουργία στη Λατινική Αμερική και στην Ασία και είναι διαθέσιμη από την Easy2find Biomass and Energy.