Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ευκαλύπτου: Φύτευση και Καλλιέργεια

Πρόλογος
Το παρόν εγχειρίδιο, αποσκοπεί στην περιγραφή της καλλιέργειας του Ευκαλύπτου και την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών της καλλιέργειας, σε όλα τα στάδια που περιλαμβάνει, από τον έλεγχο του αγροτεμαχίου, μέχρι τη φύτευση και την κοπή.  
 
Η εξειδίκευση που κατέχει η εταιρεία μας, είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και εμπειρίας που προέκυψε μέσα από εκπαιδευτικές αποστολές που πραγματοποιήσαμε στις παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και μέσα από πειραματικές δράσεις που εφαρμόσαμε οι ίδιοι, τα τελευταία χρόνια. 
 
Στόχος μας, ήταν η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ποικιλίες κατάλληλες για τις κλιματολογικές συνθήκες και εδάφη της χώρας μας, με μοναδικό σκοπό την επίτευξη βέλτιστης ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση βέλτιστης απόδοσης των καλλιεργειών.
 
Η Eucalyptus, είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις τις καλλιέργειας και Πάντα δίπλα στον Καλλιεργητή. Εκτός της προμήθειας των δενδρυλλίων, δύναται να προμηθεύσει προϊόντα όπως λιπάσματα, να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία του εδάφους, να πραγματοποιήσει εργασίες προετοιμασίας κλπ. Εναλλακτικά, τη διαδικασία μπορεί να φροντίσει ο καλλιεργητής, αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές καλλιέργειας, όπως αυτές ορίζονται από την εταιρεία.
 
 
Η Eucalyptus
H Eucalyptus, είναι θυγατρική εταιρία του ομίλου της Easy2Find Biomass & Energy και είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο, με σκοπό την παραγωγή Βιομάζας.
 
Η  Eucalyptus, δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής ροής πρώτης ύλης για τις 32 Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα του ομίλου, οι οποίες θα κατασκευαστούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η πλεονάζουσα ποσότητα που τυχόν προκύπτει να διατεθεί σε καταναλωτές με τη μορφή wood chip ή pellet. Τέλος, από τα φύλλα που προκύπτουν από την καλλιέργεια του ευκαλύπτου να παραχθούν αιθέρια έλαια.
 
Στόχος, είναι η καλλιέργεια 40.000 στρεμμάτων, από τα οποία τα 10.000 θα δοθούν με τη μορφή Συμβολαιακής Καλλιέργειας.
 
Προς επίτευξη των παραπάνω, η Eucalyptus πραγματοποίησε αποκλειστική συνεργασία με την ισπανική εταιρεία ENCE, για την εισαγωγή πιστοποιημένων δενδρυλλίων ευκαλύπτου και διαθέτει δική της, σύγχρονη και στεγασμένη φυτωριακή μονάδα στην περιοχή της Γαυρολίμνης Ναυπακτίας, στην οποία πραγματοποιείται ανάπτυξη διαφορετικών ποικιλιών ευκαλύπτου τόσο από πιστοποιημένους, 4ης γενιάς, σπόρους της Αυστραλίας, όσο και από μοσχεύματα. 
 
 
Η επιλογή του Ευκαλύπτου
Ο λόγος που επιλέχθηκε η δασική καλλιέργεια και πιο συγκεκριμένα ο Ευκάλυπτος, οφείλεται σε μια σειρά πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτό το είδος σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα της Ελληνικής γης, όπως και η απόδοσή του σε βιομάζα.
 
O Ευκάλυπτος, αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δέντρο με εξαιρετικά δασοκομικά χαρακτηριστικά και με μεγάλη προσαρμοστικότητα, γι’ αυτό και τείνει να γίνει η πρώτη επιλογή παγκοσμίως για Ενεργειακές Καλλιέργειες με σκοπό την παραγωγή Βιομάζας, Βιοενέργειας και Χαρτιού. 
 
Τα πλεονεκτήματα του ευκαλύπτου στην παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας είναι πολυάριθμα. Μερικά από αυτά είναι:
 • Παρέχει ευελιξία στον καλλιεργητή καθώς, η συγκομιδή του πραγματοποιείται κάθε λίγα χρόνια.
 • Έχει υψηλή απόδοση σε βιομάζα.
 • Μπορεί να συλλεχθεί όλο το χρόνο.
 • Παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση κατά τη επεξεργασία του για την παραγωγή ρεύματος. 
 • Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ως σήμερα αδιάφορη καλλιεργητική γη, ακόμα και από μη γεωργούς ή περιστασιακούς γεωργούς
 • Επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον, αφού απαιτείται ελάχιστη λίπανση. 
 • Έχει μικρή ανάγκη σε νερό.
 • Παρουσιάζει συνεχή αναβλάστηση, καθ’ όλο το έτος.
 
 
Καταλληλότητα αγροτεμαχίων – Μορφολογικός, Κλιματικός και Εδαφολογικός έλεγχος 
Ο Ευκάλυπτος ευδοκιμεί και παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες περιοχές και εδάφη ανά τον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, πριν τη φύτευση, πραγματοποιείται έλεγχος σε κάθε αγροτεμάχιο προκειμένου να διαπιστωθεί η κλιματική, μορφολογική και εδαφολογική (σύνθεση και τυχόν ελλείψεις που παρουσιάζει σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία) καταλληλότητα. 
Σκοπός είναι η επιλογή της ιδανικής ποικιλίας προς φύτευση και να διαπιστωθεί αν ο αγρός χρήζει παρέμβασης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες προπαρασκευαστικές εργασίες. 
 
Μερικές από τις παραμέτρους που εξετάζονται για τη διασφάλιση της απόδοσης της καλλιέργειας είναι: 
 • Βροχόπτωση
 • Υψόμετρο: Η καλλιέργεια ευκαλύπτου πραγματοποιείται κυρίως σε πεδινές περιοχές.
 • Έκταση: Η ελάχιστη έκταση των αγροτεμαχίων είναι 5 στρέμματα.
 • Κλίση εδάφους
 • Μέγιστη, ελάχιστη και μέση ετήσια θερμοκρασία
 • Εποχιακές μεταβολές στη θερμοκρασία: Αποφεύγονται περιοχές όπου η θερμοκρασία το χειμώνα κυμαίνεται συχνά κάτω από τους -5 ⁰C
 • Μακροστοιχεία και Ιχνοστοιχεία
 • Αλατότητα: Η εταιρεία μας διαθέτει και αναπτύσσει πιστοποιημένες ποικιλίες Ευκαλύπτου ανθεκτικές σε μερική αλατότητα εδάφους και νερού
 • Συγκέντρωση ασβεστίου
 • Δυνατότητα άρδευσης αγρού
 • Λιμνάζοντα νερά κατά την εποχή βροχοπτώσεων
 • Ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετοί, ομίχλες, δυνατοί άνεμοι κλπ)
 
 
Επιλεγμένες Ποικιλίες 
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες εταιρείες κόσμου, οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια ευκαλύπτου για πολλές 10ετίες.
Από την Αυστραλία, προμηθευόμαστε πιστοποιημένους ως προς τη βλαστικότητα και την αποδοτικότητα τους σπόρους Globulus Blue Gum, 4ης γενιάς, τους οποίους αναπτύσσουμε στο φυτώριό μας στην περιοχή της Γαυρολίμνης και από την Ισπανική εταιρεία ENCE, εισάγουμε δενδρύλλια από βελτιωμένους σπόρους και κλώνους 2ης γενιάς, υβρίδια κλπ, με σκοπό τη διάθεση των κατάλληλων δενδρυλλίων σε κάθε αγροτεμάχιο.
 
Σκοπός των παραπάνω συνεργασιών, είναι η διάθεση επιλεγμένων ειδών ευκαλύπτου που ευδοκιμούν και αναπτύσσονται σε διαφορετικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν όλων των ειδών τα αγροτεμάχια της χώρας μας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα είδη που αναπτύσσει και διαθέτει η εταιρεία μας, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
Eίδος Ευκαλύπτου Υλικό
Eucalyptus Globulus Blue Gum Κλώνοι 2ης γενιάς/ Πιστοποιημένοι Σπόροι 4ης γενιάς
Eucalyptus Polybractea Πιστοποιημένοι σπόροι
Eucalyptus dunnii Πιστοποιημένοι σπόροι
Eucalyptus Nitens Πιστοποιημένοι σπόροι
Eucalyptus Deglupta (χρήση για διακοσμητικούς σκοπούς) Πιστοποιημένοι σπόροι


Σχεδιασμός καλλιέργειας

Προκαταρκτικός έλεγχος
Κατά το σχεδιασμό της καλλιέργειας, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από τον υπεύθυνο φυτεύσεων της εταιρείας μας, με σκοπό να καθοριστούν οι ειδικές συνθήκες του αγρού. Κατά τον προκαταρτικό έλεγχο καθορίζονται τα ακριβή όρια του αγρού, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι "περιοριστικοί" παράγοντες που αφορούν τόσο το ίδιο το  αγροτεμάχιο όσο και την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται, εξετάζεται η μορφολογία και καθορίζονται τυχόν εδαφολογικές εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν κτλ.
 
Πραγματοποίηση ανάλυσης εδάφους
Εφόσον, μετά τον πρώτο προκαταρτικό οπτικό έλεγχο, το αγροτεμάχιο κριθεί κατάλληλο για καλλιέργεια, πραγματοποιείται εδαφολογικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθούν η σύνθεση του εδάφους, τυχόν ελλείψεις σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, όπως εφαρμογή λιπάσματος κλπ.
 
Αφού έχουμε συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη φυσιολογία του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, εδαφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και "περιοριστικούς"  παράγοντες που τυχόν υπάρχουν,  προχωράμε στα επόμενα στάδια που είναι η προετοιμασία του εδάφους και η φύτευση. 
 
Η προετοιμασία του αγροτεμαχίου 
Στην περίπτωση που κατά τον εδαφολογικό έλεγχο διαπιστωθεί σημαντική έλλειψη σε κάποιο συστατικό του εδάφους όπως πχ άζωτο, πραγματοποιείται εφαρμογή του κατάλληλου λιπάσματος σε όλο τον αγρό. Εναλλακτικά, και εφόσον η έλλειψη που διαπιστωθεί δεν είναι σημαντική,  υπάρχει η δυνατότητα η εφαρμογή του λιπάσματος να γίνει κατά τη στιγμή της φύτευσης των δενδρυλλίων.
 
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται βαθιά άροση (όργωμα) του αγρού, εκτελώντας μια πλήρως γραμμική υπεδάφια άροση σε βάθος όχι μικρότερο των 40εκ., αν όχι σε όλο τον αγρό τουλάχιστον στα σημεία γραμμικής φύτευσης που θα φυτευτούν τα δενδρύλλια, ώστε να εξασφαλιστεί η  καλή αποσυμπίεση του εδάφους.
 
Η φύτευση
Η φύτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 τρόπους, χειρωνακτικά ή με ειδικά μηχανήματα φύτευσης, ανάλογα με την αξιολόγηση του αγρού και τη μορφή της καλλιέργειας που θα εφαρμοστεί. 
Σε μεγάλες εκτάσεις, η φύτευση πραγματοποιείται με χρήση ειδικής φυτευτικής μηχανής και ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία μας . 
 
Το σχέδιο φύτευσης που θα εφαρμοστεί διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων/στρ. που θα επιλεγεί να φυτευτούν, το είδος των δένδρων και τις ειδικές συνθήκες του αγρού. 
Μπορούν να φυτευτούν από 280 έως και 800 δέντρα/στρέμμα και η πυκνότητα φύτευσης μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:
 
Αραιή Φύτευση:
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η φύτευση πραγματοποιείται κυρίως σε διπλές σειρές, όπου το κάθε δενδρύλλιο απέχει περίπου 1,5 μέτρο από το άλλο. Κάθε διπλή σειρά απέχει από την άλλη περίπου 3 μέτρα.
 
*Ο παραπάνω τρόπος φύτευσης είναι ενδεικτικός και διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων/στρέμμα που επιθυμεί ο καλλιεργητής να φυτευτούν. 
 
Πυκνή φύτευση:
Σε αυτή την περίπτωση η φύτευση πραγματοποιείται σε τριπλές σειρές, όπου το κάθε δενδρύλλιο απέχει περίπου 90 cm από το άλλο. Κάθε τριπλή σειρά απέχει από την άλλη περίπου 3 μέτρα.
 
 
Και στις δύο περιπτώσεις, αφήνονται διάδρομοι μήκους 3μ. μεταξύ των σειρών με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας. Έτσι, διευκολύνεται η διέλευση των καλλιεργητικών μηχανημάτων, των φορτηγών μεταφοράς αλλά και των ποτιστικών μηχανών, με αποτέλεσμα να γίνετε εφικτή και η αξιοποίηση μη ποτιστικών αγροτεμαχίων. 
 
Χρόνοι κοπής
Ο χρόνος κοπής των δενδρυλλίων εφαρμόζεται με τρείς τρόπους ανάλογα την επιθυμία του επενδυτή – καλλιεργητή.
 
Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης:
Με την καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης, η κοπή πραγματοποιείται κάθε 2 έτη. Τα δέντρα κόβονται 10cm από το έδαφος και ο καλλιεργητής επιτυγχάνει χρονικά πιο άμεσες απολαβές. 
 
Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης:
Με την Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης, η κοπή πραγματοποιείται κάθε 5 έτη. Και πάλι τα δέντρα κόβονται 10cm από το έδαφος αλλά ο καλλιεργητής επιτυγχάνει μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των δενδρυλλίων δεν είναι ανάλογος κάθε χρόνο και ότι κατά τα έτη 3-5, η μάζα των δέντρων αναπτύσσεται  περισσότερο. 
 
Καλλιέργεια 10ετούς απόδοσης:
Στην καλλιέργεια 10ετούς απόδοσης εφαρμόζεται αραιή φύτευση και φυτεύονται έως 500 δέντρα/στρέμμα. Με αυτό τον τρόπο καλλιέργειας ο επενδυτής επιτυγχάνει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις, αφού όπως αναφέραμε και παραπάνω η αναλογία ανάπτυξης της μάζας των δέντρων από το 3 έτος και μετά είναι πολλαπλάσια. Η συγκεκριμένη μορφή καλλιέργειας εφαρμόζεται σε ημιορεινά εδάφη. 
 
Σημείωση: Η πρώτη κοπή πραγματοποιείται μετά την πρώτη 2ετία και δύναται να παραταθεί έως και 12 μήνες από την προγραμματισμένη ημερομηνία κοπής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο προκειμένου τα δέντρα να αποκτήσουν το κατάλληλο μέγεθος και να αναπτύξουν σωστό ριζικό σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση της καλλιέργειας για το υπόλοιπο της 20ετίας.
 
Αποφύλλωση δέντρων
Κάθε 6 μήνες περίπου ή όποτε κρίνετε απαραίτητο, η εταιρεία μας προχωράει στην αποφύλλωση των δέντρων, με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη τους αλλά και την εκμετάλλευση των φύλλων. Το συλλεγόμενο προϊόν υπόκειται σε ειδική διαδικασία, προκειμένου να παραχθούν αιθέρια έλαια. 
Η παραγωγή αιθέριων ελαίων από ευκάλυπτο, αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα στον Ελλαδικό χώρο με πολύ καλές οικονομικές αποδόσεις.
 
 
Παρακολούθηση καλλιέργειας / Λίπανση / Συντήρηση 
Μετά την φύτευση, η Eucalyptus πραγματοποιεί μηνιαίους ελέγχους στα αγροτεμάχια, προκειμένου να εξεταστεί, να διασφαλιστεί και να καταγραφεί η σωστή ανάπτυξη και η θρεπτική κατάσταση των δένδρων. Μετά τον πρώτο χρόνο και ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει, ορίζονται τυχόν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ή αν απαιτείται η χρήση λιπάσματος. 
 
Η λίπανση πραγματοποιείται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συγκεντρώσεις των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών του εδάφους και κατ’ επέκταση οι διατροφικές ανάγκες των φυτών.
 
Η Eucalyptus είναι απολύτως προσανατολισμένη και εναρμονισμένη με την φιλοσοφία της οικολογικής κατεύθυνσης και τον σεβασμό της γης, γι΄ αυτό οποιουδήποτε είδους χημικό, ζιζανιοκτόνο ή εντατική λίπανση της έκτασης δεν προτείνεται και δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες – παρεμβάσεις, μόνο εάν και εφόσον κρίνονται απολύτως απαραίτητες και με σκοπό τη διασφάλιση του επενδυτή – καλλιεργητή. 
 
Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα φύτευσης
Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που πρέπει να εφαρμόζεται υπό τις υποδείξεις της Eucalyptus, είναι το εξής:
 • Επιτόπιος έλεγχος του αγρού
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης εδάφους
 • Προετοιμασία εδάφους (όργωμα, λίπανση αν απαιτείται κλπ)
 • Φύτευση του κατάλληλου είδους ευκαλύπτου (η λίπανση μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτό το στάδιο)
 • Παρακολούθηση της καλλιέργειας και των αναγκών που τυχών προκύπτουν στην πορεία του χρόνου
 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες από την Eucalyptus
Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Καλλιέργειας:
 1. Προκαταρκτικός έλεγχος αγρού
 2. Παροχή των κατάλληλων δενδρυλλίων
 3. Μεταφορά και φύτευση των δενδρυλλίων
 4. Υλοτόμηση στον κατάλληλο χρόνο και μεταφορά της ξυλείας
 5. Αποφύλλωση και μεταφορά των φυλλωμάτων
 6. Μηνιαία παρακολούθηση ανάπτυξης και έλεγχος της καλλιέργειας 
 7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού προγράμματος (έλεγχοι, πρόληψη, αντιμετώπιση)
 
Η εταιρεία μας δύναται να πραγματοποιήσει και υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω, κατόπιν σχετικής κοστολόγησης:
 1. Εδαφοανάλυση (λήψη δείγματος, εξέταση σε εργαστήριο)
 2. Προετοιμασία εδάφους για φύτευση (άροση, λίπανση κλπ)
 3. Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.
 4. Πότισμα της έκτασης, όποτε απαιτείται.
 5. Λίπανση της έκτασης, όποτε απαιτείται.
 6. Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών εδαφοβελτιωτικών.
 7. Αντιμετώπιση ασθενειών 
Οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση απαιτείται να πραγματοποιηθεί στον αγρό, θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει από την ίδια την εταιρεία, ή με την καθοδήγησή της. 
 
 
Αποδόσεις / Κέρδη
Η στρεμματική απόδοση και κατ’ επέκταση οι οικονομικές απολαβές του καλλιεργητή, εξαρτώνται τόσο από την ποσότητα των δενδρυλλίων που θα επιλέξει να φυτευτούν και το χρόνο κοπής, όσο από το είδος του ευκαλύπτου που θα επιλεγεί προς φύτευση αλλά και τη σύσταση του εδάφους.
 
Ενδεικτικά, σε πεδινή περιοχή όπου μπορούν να καλλιεργηθούν έως και 800 δενδρύλλια/στρέμμα, ο επενδυτής- καλλιεργητής μπορεί να λαμβάνει εισόδημα το οποίο να φτάνει περίπου τα 1.700€ /στρέμμα, σε κάθε κοπή (για καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης).
 
Τα συμβόλαια που υπογράφει η Eucalyptus με τους καλλιεργητές έχουν 20ετη διάρκεια, με «κλειδωμένη» τιμή αγοράς της παραγωγής, στα 50 € ανά τόνο ξηρής μάζας (ξηρή μάζα λογίζεται το 45% - 50% του υλοτομηθέντος προϊόντος).
 
Στον παρακάτω πίνακα, γίνεται μία ενδεικτική αναφορά των κερδών και των αποδόσεων του καλλιεργητή σε κάθε κοπή (καλλιέργεια 2ετούς κοπής) για διαφορετικές ποσότητες φυτεμένων δενδρυλλίων/στρέμμα:
 

Δέντρα/ στρ.

Κέρδη/ στρ.

800 1700 €
700 1500 €
600 1300 €
500 1050 €
400 850 €
300 650 €

 

Η Eucalyptus βρίσκετε πάντα δίπλα στον Καλλιεργητή, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού της καλλιέργειας και καθ΄ όλη τη διάρκεια της επένδυσης, παρέχοντας τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συμβούλου καλλιέργειας, παρακολουθώντας την πορεία της καλλιέργειας αλλά και επεμβαίνοντας άμεσα όπου κριθεί απαραίτητο. 
 
Οι εξαιρετικές στρεμματικές και οικονομικές αποδόσεις, σε συνδυασμό με την ελάχιστη προσωπική ενασχόληση που απαιτεί η συγκεκριμένη μορφή καλλιέργειάς αλλά κυρίως με το ασφαλές περιβάλλον που δημιουργεί η εταιρεία μας, δημιουργούν μια ιδιαίτερα δελεαστική επενδυτική πρόταση για κάθε επενδυτή.