Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Υψηλό ενδιαφέρον από Δήμους, για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

Η NRG Land, θυγατρική της Easy2find Biomass and Energy ξεκίνησε τις πρώτες επαφές με δήμους σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, με στόχο την προώθηση των προγραμμάτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. 

Από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν ολοκληρωθεί, έχει εκδηλωθεί έντονο, θετικό ενδιαφέρον για τις λύσεις που προτείνει η εταιρεία μας, ιδιαίτερα από μικρότερους δήμους και νησιά. Τα έργα που έχουν προταθεί, αφορούν την αξιοποίηση των στερεών αστικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, μέσω αεριοποίησης.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συζητήσεις για την απορρόφηση των ζωικών και γεωργικών αποβλήτων των δήμων καθώς και της λυματολάσπης σε παρόμοιες εφαρμογές. Βασικό κίνητρο των έργων αυτών αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δήμων. 

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Παραγωγή ενέργειας από Αστικά Στερεά Απόβλητα.