Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Καλλιέργεια Ευκαλύπτου στην Ελλάδα

Η Eucalyptus, με στόχο την υλοποίηση του ευρύτερου προγράμματος για τη Βιολογική Καλλιέργεια 10000 στρεμμάτων με Ευκάλυπτο, προχώρησε στην απόκτηση, για διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών, συνολικής έκτασης 2500 στρεμμάτων στην περιοχή Αυλάκι Στυλίδας της Κεντρικής Ελλάδας, υπογράφοντας πολυετή συμβόλαια με το Ίδρυμα Γιάγτζειος Επαγγελματική Σχολή αλλά και ιδιώτες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώθηκε και εφαρμόζεται με σκοπό να δημιουργήσει την πρώτη οργανωμένη καλλιέργεια παραγωγής Βιολογικών και Βιοδυναμικών Αιθέριων Ελαίων, Cellulose και Βιομάζας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την επιλογή υψηλής απόδοσης δενδρυλλίων ευκαλύπτου 4η γενιάς (σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Παραγωγής και Ανάπτυξης Ευκαλύπτου), εφαρμόζοντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα καλλιέργειας.

Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες πραγματοποιούνται με το μέγιστο σεβασμό προς το περιβάλλον, τηρώντας όλους τους κανόνες οι οποίοι ορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περι Βιολογικών Καλλιεργειών.

Το όλο πρόγραμμα κατευθύνεται από αναγνωρισμένο οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και επιβλέπετε απο επιστήμονες εγνωσμένου κύρους όπως δασολόγους, γεωπόνους, χημικούς μηχανικούς και εξιδεικευμένους αγρότες οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς την εκτέλεση του προγράμματος της συγκεκριμένης περιοχής.

Για την εκτέλεση του προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή και απασχόληση τουλάχιστον 50 ατόμων μόνιμου προσωπικού και πλήθους ατόμων προερχόμενων από την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο θέσεις εργασίας. Οι ανάγκες της συγκεκριμένης καλλιέργειας απαιτούν εργατικό δυναμικό για την προετοιμασία του εδάφους, τη φύτευση, τη φύλαξη, το πότισμα, την παρακολούθηση, την καταστροφή των ζιζανίων, την κοπή, την αποφύλλωση και τη μεταφορά.

Η Eucalyptus σκοπεύει να διαθέσει το 15% του παραπάνω προγράμματος σε ανεξάρτητους επενδυτές με τη μορφή Συμβολαιακών Καλλιέργειών. Άκρως ελκυστικές επένδυσεις που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ενώ απαλλάσσουν τον επενδυτή από οποιαδήποτε καλλιεργητική φροντίδα.

 

Διαβάστε σχετικό άρθρο για τη συνεργασία της Eucalyptus με το Ίδρυμα Γιάγτζειος Επαγγελματική Σχολή