Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Αυτοχρηματοδότηση κατασκευής μονάδας βιομάζας 100kW - Απεξάρτηση απο χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Είναι γνωστό πως στις μέρες μας, η χρηματοδότηση (δανεισμός) από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας μας είναι σχεδόν αδύνατη. Η Easy2Find αντιλαμβανόμενη αυτή την αδυναμία, όπως και την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προτείνει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές την αύξηση του επενδυτικού τους κεφαλαίου εκμεταλλευόμενοι τη δυναμική και το ενδιαφέρον που τους προσφέρει η αγορά Παραγωγής Ρεύματος από Βιομάζα για αγοροπωλησία αδειών.

Πιο συγκεκριμένα, ο επενδυτής δύναται να υποβάλλει 7 άδειες για κατασκευή μονάδων παραγωγής ρεύματος από Βιομάζα, ισχύος 100kW έκαστη, σε δικούς του χώρους ή σε χώρους της εταιρίας.

Στη συνέχεια και αφού διατεθούν στην αγορά προς πώληση με τη στήριξη της εταιρίας οι 6 άδειες, ο επενδυτής δύναται να συγκεντρώσει σχεδόν στο ακέραιο, το κεφάλαιο που απαιτείται για την κατασκευή της δικής του μονάδας στην 7η εγκεκριμένη άδεια, από την οποία θα λαμβάνει σταθερά έσοδα για τα επόμενα 20 χρόνια, περίπου 180.000 €/χρόνο.