Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Επενδυτικές εφαρμογές και τρόποι Καλλιέργειας Ευκαλύπτου.

Η Ενεργειακή Καλλιέργεια του Ευκαλύπτου μπορεί να εφαρμοστεί με 2 τρόπους, με την Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης όπου ο καλλιεργητής επιτυγχάνει χρονικά άμεσες απολαβές και με Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης όπου ο καλλιεργητής επιτυγχάνει μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις. 

Το σχέδιο φύτευσης που θα εφαρμοστεί διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων/στρ. που θα επιλεγεί να φυτευθούν, το είδος των δένδρων και τις ειδικές συνθήκες του αγρού. 
Μπορούν να φυτευτούν από 280 έως και 800 δέντρα/στρέμμα και η πυκνότητα φύτευσης μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:

 

Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης / κοπής :
Στην περίπτωση της διετούς απόδοσης / κοπής, οι οικονομικές αποδόσεις-απολαβές είναι πιο άμεσες. Τα δέντρα κόβονται 10 cm από το έδαφος, κάθε δύο χρόνια. Η πρώτη κοπή πραγματοποιείται κατα την πρώτη 3ετία, προκειμένου τα δένδρα να αναπτύξουν το σωστό ριζικό σύστημα.

Αραιή Φύτευση, η φύτευση πραγματοποιείται σε διπλές σειρές, όπου κάθε δενδρύλλιο απέχει απο το άλλο περίπου 1,5 μέτρο. Καθε διπλη σειρά απέχει απο την άλλη περίπου 3μέτρα. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εφικτή και η αξιοποίηση των μη ποτιστικών αγροτεμαχίων, αφού διευκολύνεται η πρόσβαση ποτιστικών μηχανημάτων.

Πυκνή Φύτευση, η φύτευση γίνεται σε τριπλές σειρές, όπου το κάθε δενδρύλλιο απέχει 90cm από το διπλανό του. Η κάθε τριπλή σειρά απέχει από την άλλη περίπου 3 μέτρα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο χώρο για τη διέλευση των καλλιεργητικών μηχανημάτων και των φορτηγών μεταφοράς με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας.

 

Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης / κοπής:
Στην περίπτωση της πενταετούς απόδοσης / κοπής, η φύτευση των δενδρυλλίων πραγματοποιείται με τρόπους αντίστοιχους αυτών της 2ετούς. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους, είναι πως στην 5ετή καλλιέργεια η κοπή πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια και η απόδοση είναι μεγαλύτερη αφού ο ρυθμός ανάπτυξης των δενδρυλλίων δεν είναι ανάλογος κάθε χρόνο. Έχει παρατηρηθεί πως κατά τα έτη 3-5 η μάζα των δένδρων αναπτύσσεται περισσότερο.