Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Επενδύστε σήμερα σε Εγκεκριμένες άδειες και κερδίστε 30.000€!

Επενδύστε σήμερα με τη μορφή δικαιωμάτων 20kW σε μία από τις μονάδες παραγωγής ρεύματος της εταιρίας μας, που βρίσκονται στο στάδιο πρώτης προσφοράς για διατύπωση των τελικών όρων σύνδεσης, εκμεταλλευτείτε το μικρό χρόνο αναμονής μέχρι τη λειτουργία τους, αφού το μεγαλύτερο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας έχει παρέλθει, και κερδίστε το 50% του επενδυόμενου κεφαλαίου! 

Με κόστος επένδυσης μόνο 32.300€ και με την εταιρία να καλύπτει το υπόλοιπο 50%, κερδίστε εγγυημένο και σταθερό εισόδημα 14.600€/χρόνο, για 20 χρόνια

...και όλα αυτά χωρίς καμία περεταίρω υποχρέωση από τον επενδυτή!

 

Είμαστε πάντα δίπλα σας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα! 

 

Το πρόγραμμα έτρεξε με επιτυχία και ολοκληρώθηκε!