Σχετικά Άρθρα


Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Εργαστήριο «Σύγχρονη Αναλυτική»

Η Eucalyptus συνεργάζεται με το διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο «Σύγχρονη Αναλυτική»

Αναφερόμαστε σε συνεργασία που θα είναι συνεχής και μακροχρόνια, προκειμένου τα προϊόντα μας, Αιθέριο έλαιο Ευκαλύπτου, Μέλι κ.α. να ελέγχονται αδιαλείπτως και ενδελεχώς, όχι μόνον για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και για την υγιεινή και ασφάλεια τους (π.χ. απουσία υπολειμματικών φυτοφαρμάκων, απουσία βαρέων μετάλλων κ.α.).

Η «Σύγχρονη Αναλυτική» έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας μας (διαχείριση ποιότητας).

Η «Σύγχρονη Αναλυτική» διευθύνεται από ειδικό Αναλυτικό Χημικό και η επιστημονική ομάδα των συνεργατών της απαρτίζεται από Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Βιολόγους, Τεχνολόγους Τροφίμων, και Κτηνιάτρους.

Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου, διαθέτει υψηλή κατάρτιση να υποστηρίζεται από τον πιο προχωρημένο αναλυτικό εξοπλισμό (state of the art), ο οποίος συγκρίνεται με αυτόν των καλύτερων ιδιωτικών και Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων της χώρας, (Αέριοι και Υγροί Χρωματογράφοι –GC, HPLC, ICP nebulizer, LSMMC, GC MS, Near IR, φούρνος μικροκυμάτων.

Στόχος της «Σύγχρονης Αναλυτικής» είναι οι καινοτόμες, ποιοτικές, ταχείες και ποικίλες αναλυτικές υπηρεσίες, αλλά και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής.

Η «Σύγχρονη Αναλυτική» δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων (Χημικές και Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, αναλύσεις ελαιόλαδου, αναλύσεις αιθέριων ελαίων, αναλύσεις εδαφολογίας και φυλλοδιαγνωστικής, αναλύσεις ορυκτών μετάλλων χρυσού, ασημιού, βαρέων μετάλλων, υπολειμματικών φυτοφαρμάκων, αναλύσεις μετανάστευσης, αναλύσεις υδάτων, αναλύσεις φυσικών προϊόντων, αναλύσεις αποβλήτων, αναλύσεις κρασιού και ποτών, αναλύσεις αερίων, αναλύσεις οικοδομικών προϊόντων, πρώτων υλών και εν γένει βιομηχανικών προϊόντων) αλλά και σε ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης για κάθε είδος δείγματα παραγωγικών μονάδων, παράλληλα με επιστημονική υποστήριξη σε επίπεδο παραγωγής και έρευνας.