Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Η Eucalyptus στην Αυστραλία!

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο της ανάγκης για συνεχή εξειδίκευση στην καλλιέργεια του Ευκαλύπτου, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική αποστολή στην Αυστραλία από τις 18 έως τις 28 Οκτωβρίου, σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα ινστιτούτα (Forest Products Commission, Development Department of Agriculture and Food (WA=west Australia) και ABP Australian Bluegum Plantations) με σκοπό την εξειδίκευση στην καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών ευκαλύπτου και την αγορά βελτιωμένων γενετικά σπόρων.  
Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, θα ξεναγηθούμε στις μεγαλύτερες φυτείες Ευκαλύπτου και θα αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία  για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. 
Θα προμηθευθούμε σπόρους διαφόρων ποικιλιών, ανάλογων των διαφορετικών εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή του Ελληνικού εδάφους, προκειμένου να τους φυτέψουμε και να τους πολλαπλασιάσουμε στα φυτώριά μας με τελικό σκοπό την εξασφάλιση των καλλιεργειών.
Η αποστολή θα αποτελείται από μέλη της ομάδας της Easy2Find και συγκεκριμένα από τους: 
Κορδώνη Ελένη, Υπεύθυνη διαχείρισης ενεργειακών καλλιεργειών και φυτωρίων
Δανιά Απόστολο, Υπεύθυνος φύτευσης, διαχείρισης φυτευτικών μονάδων και πολλαπλασιαστικού υλικού και
Κωνσταντίνου Ελένη, Υπεύθυνη επικοινωνίας με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο
Η Easy2find Biomass and Energy  είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που έχει πετύχει διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία για επένδυση επί ελληνικού εδάφους!
 
Επισκεφθείτε την κατηγορία Καλλιέργεια Ευκαλύπτου και ενημερωθείτε αναλυτικά για τις επενδυτικές ευκαιρίες που σας προτείνουμε!

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο της ανάγκης για συνεχή εξειδίκευση στην καλλιέργεια του Ευκαλύπτου, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική αποστολή στην Αυστραλία από τις 18 έως τις 28 Οκτωβρίου, σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα ινστιτούτα (Forest Products Commission, Development Department of Agriculture and Food (WA=west Australia) και ABP Australian Bluegum Plantations) με σκοπό την εξειδίκευση στην καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών ευκαλύπτου και την αγορά βελτιωμένων γενετικά σπόρων.  

Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, θα ξεναγηθούμε στις μεγαλύτερες φυτείες Ευκαλύπτου και θα αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία  για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. 

Θα προμηθευθούμε σπόρους διαφόρων ποικιλιών, ανάλογων των διαφορετικών εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή του Ελληνικού εδάφους, προκειμένου να τους φυτέψουμε και να τους πολλαπλασιάσουμε στα φυτώριά μας με τελικό σκοπό την εξασφάλιση των καλλιεργειών.
 
Η αποστολή θα αποτελείται από μέλη της ομάδας της Easy2Find και συγκεκριμένα από τους: 
  • Κορδώνη Ελένη, Υπεύθυνη διαχείρισης ενεργειακών καλλιεργειών και φυτωρίων
  • Δανιά Απόστολο, Υπεύθυνος φύτευσης, διαχείρισης φυτευτικών μονάδων και πολλαπλασιαστικού υλικού και
  • Κωνσταντίνου Ελένη, Υπεύθυνη επικοινωνίας με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο

 

Η Easy2find Biomass and Energy είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που έχει πετύχει διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία για επένδυση επί ελληνικού εδάφους!
 
 
Επισκεφθείτε την κατηγορία Καλλιέργεια Ευκαλύπτου και ενημερωθείτε αναλυτικά για τις επενδυτικές ευκαιρίες που σας προτείνουμε!