Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Μέθοδος παραγωγής ενέργειας από βιομάζα - Αεριοποίηση

Αεριοποίηση είναι η θερμοχημική διεργασία μερικής οξείδωσης κατά την οποία παράγουμε καύσιμο αέριο από τη στερεά βιομάζα. Η βιομάζα θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία ατμού, αέρα ή οξυγόνου. Όμως, αν και η χρήση καθαρού οξυγόνου ενδείκνυται, αφού προκύπτει καλύτερο καύσιμο, συνήθως αποφεύγεται λόγω του υψηλού κόστους.

Η βασική διαδικασία που ακολουθείται στη μέθοδο της αεριοποίησης, είναι αρχικά η θέρμανση της βιομάζας (περίπου στους 100 oC) προκειμένου να υποστεί ξήρανση και να εξατμιστεί το νερό που περιέχεται σε αυτή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πυρόλυση της βιομάζας (περίπου στους 300 oC ), κατά την οποία το καύσιμο χάνει περίπου το 70% του βάρους του και σχηματίζεται ανθρακούχο υπόλειμμα. Τα υποπροϊόντα αυτού του σταδίου, τα οποία δεν αεριοποιούνται, είναι η τέφρα και το κάρβουνο.

Με την καύση που πραγματοποιείται στο επόμενο στάδιο (~1400 oC), το ανθρακούχο υπόλειμμα οξειδώνεται και καίγεται μέρος των άλλων παραγόμενων προϊόντων της πυρόλυσης. Τέλος, στο στάδιο της αεριοποίησης (~1000 oC), το ανθρακούχο υπόλειμμα με τη βοήθεια του μέσου αεριοποίησης που έχει επιλεγεί, αντιδρούν και παράγουν το επιθυμητό αέριο καύσιμο (syngas).

Το τελικό παραγόμενο αέριο (syngas) είναι ένα μίγμα αερίων. Αποτελείται από:
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρογόνο (H2), μεθάνιο (CH4), υδρατμούς (H2O), ίχνη υδρογονανθράκων (π.χ. C2H6) και άζωτο (N2), αν στη διαδικασία χρησιμοποιηθεί ο αέρας και όχι καθαρό οξυγόνο.
Εκτός από τα παραπάνω συστατικά, στο τελικό παραγόμενο αέριο εμφανίζονται και σωματίδια πίσσας, τέφρας, αμμωνίας, οξέων και λοιπών υδρογονανθράκων.

Το syngas χρησιμοποιείται κυρίως σε μηχανές εσωτερικής καύσης και αεροστροβίλους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αεριοποιητών. Η επιλογή γίνεται με βάση τον τύπο της βιομάζας (σύνθεση – υγρασία) που έχουμε στη διάθεσή μας. Ενδεικτικά, υπάρχουν αεριοποιητές όπου ο αέρας εισέρχεται από το κάτω μέρος του στερεού καυσίμου, αεριοποιητές που εισέρχεται από πάνω, αεριοποιητές ρευστοποιημένης κλίνης κ.α.