Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Παραγωγή ενέργειας από Αστικά Στερεά Απόβλητα

Το πρόβλημα των αποβλήτων

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στη λίστα των χωρών που μεταφέρουν τα σκουπίδια τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), με ποσοστό που αγγίζει το 90%. Το παραπάνω δεδομένο αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) από την στιγμή που φτάνουν στους χώρους ταφής οδήγησε τη χώρα μας σε πολυάριθμες και «ακριβές» καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή αποφάσεων. Το 2007 η χώρα μας καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστερήσεις στην επεξεργασία λυμάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μάλιστα, η χώρα μας «κέρδισε» και πρόσφατα νέα καταδίκη για παραβιάσεις των περιβαλλοντικών νόμων, που συνεπάγονται κατ’ αποκοπή πρόστιμο άνω των 40 εκατ. ευρώ, αλλά και ημερήσια «καμπάνα» άνω των 5.000 ευρώ!

Το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά τις τοπικές αυτοδιοικήσεις είναι ότι πλέον βάση νόμου ισχύει ο επιμερισμός των ευρωπροστίμων που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, για χωματερές και λύματα από το εθνικό επίπεδο στους υπαίτιους, δηλαδή στους δήμους ή (σπανιότερα) στις Περιφέρειες.

Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι η αρχή της επικουρικότητας, η λήψη δηλαδή των αποφάσεων να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αναλάβουν δράση τόσο στο τομέα διαχείρισης των ΑΣΑ όσο και  στην παραγωγή ενέργειας για τους πολίτες τους μέσω αυτών.

 

Η πρόταση της εταιρείας μας

Τα ΑΣΑ αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες και ανανεώσιμες πηγές βιομάζας. Παρόλα αυτά, παραμένουν πλήρως αναξιοποίητα σε ολόκληρη τη χώρα, καταλήγοντας σε ΧΥΤΑ με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Η Easy2find Biomass and Energy, μετά από πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ύστερα από μακροχρόνια έρευνα, είναι σε θέση να παρουσιάσει νέες και καινοτόμες μεθόδους για την ενεργειακή αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Οι λύσεις που προσφέρει η εταιρεία μας εκμεταλλεύονται το 100% των αποβλήτων χωρίς καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον, καθώς το κομμάτι των ΑΣΑ που δε μετατρέπεται σε ενέργεια ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, αφήνοντας μηδενικό υπόλειμμα.

Η καθημερινή εκμετάλλευση και μετατροπή των ΑΣΑ, θα οδηγήσει στη μείωση του όγκου τους στους ΧΥΤΑ ευνοώντας την αντικατάστασή τους με χώρους πρασίνου. Επίσης, η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων ΑΣΑ θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και παλαιότερων κυττάρων των ΧΥΤΑ συντελώντας στη σταδιακή κατάργησή τους.

 

Οι τεχνολογίες

Μία μέθοδος για παραγωγή ενέργειας από ΑΣΑ βασίζεται, στην ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη, τεχνολογία αεριοποίησης της βιομάζας στην οποία η οργανική ύλη που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο διασπάται, δημιουργώντας ένα εύφλεκτο αέριο καύσιμο που ονομάζεται syngas. Το syngas με τη σειρά του έχει πληθώρα εφαρμογών με πιο σημαντική την αξιοποίησή του για παραγωγή ενέργειας. Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι μία καθαρή τεχνολογία, με μηδενικούς ρύπους και μπορεί να αξιοποιήσει πολλές διαφορετικές πηγές βιομάζας.

Εναλλακτικά, με άλλη μέθοδο, τα απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή πιστοποιημένων pellet, υψηλής θερμογόνου δύναμης. Τα pellet μπορούν στη συνέχεια να αεριοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν σε τοπικές ενεργοβόρες βιομηχανίες ή ακόμη και να εξαχθούν.

 

Οφέλη για το δήμο

Η Easy2find Biomass and Energy προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους δήμους μία αποτελεσματική, βιώσιμη και καθαρή λύση στο πρόβλημα των ΑΣΑ με πολλαπλά οφέλη:

  • Καθημερινή απομάκρυνση δεκάδων τόνων ΑΣΑ από τους ΧΥΤΑ, με μηδενικό κόστος από την εταιρεία μας
  • Ενεργειακή αυτονομία των δήμων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, όπου η παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Με τη λύση που προσφέρει η Easy2find Biomass and Energy οι περιοχές αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν την ενέργεια που χρειάζονται, λύνοντας παράλληλα το πρόβλημα των αποβλήτων.
  • Δημιουργία βιολιπάσματος. Ένα από τα σημαντικότερα υποπροϊόντα αυτής της τεχνολογίας, είναι ένα βιολίπασμα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να εμπλουτίσει τις κοντινές αγροτικές εκτάσεις, βελτιώνοντας την τοπική παραγωγή και οικονομία.
  • Δημιουργία syngas. Το κυριότερο προϊόν της τεχνολογίας, μπορεί να μετατραπεί μέσα από ειδικές διαδικασίες, που επίσης κατέχει η εταιρεία μας, σε συνθετικά καύσιμα, όπως συνθετικό φυσικό αέριο ή συνθετικό diesel.
  • Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς την ικανοποίηση των Ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν θεσμοθετηθεί για τη διαχείρισή τους.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με μηδενικούς ρύπους, καθώς οι μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν θα εξοπλιστούν με φίλτρα απομάκρυνσης ρύπων.
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε επαγγέλματα όπως: οδηγοί, μηχανικοί, συντηρητές δικτύων, κλπ. σε μία περίοδο υψηλής ανεργίας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Easy2find Biomass and Energy, μαζί με τις θυγατρικές της, προχωράει σε καμπάνια ενημέρωσης όλων των δήμων στη χώρα για την προώθηση του προγράμματος.