Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Παραγωγή Κηροζίνης

Η κηροζίνη, είναι προϊόν της διύλισης του αργού πετρελαίου και έχει αρκετές εφαρμογές, με πιο διαδεδομένη τη χρήση της ως καύσιμο σε αεροπλάνα. Περαιτέρω διύλιση της κηροζίνης, δημιουργεί άλλα εξαιρετικά διαδομένα καύσιμα, όπως είναι η βενζίνη και το diesel.

Το syngas που παράγεται από αεριοποίηση βιομάζας, μπορεί να μετατραπεί σε κηροζίνη μετά από κατάλληλη χημική διαδικασία. Η παραγόμενη κηροζίνη, μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί όπως είναι ή μέσω διύλισης για τη δημιουργία άλλων υγρών καυσίμων.

Καθώς η κηροζίνη είναι προϊόν σύνθεσης και κατάλληλου εμπλουτισμού, η ίδια και τα υποπροϊόντα επεξεργασίας της εκλύουν χαμηλότερους ρύπους κατά τη χρήση τους σε εφαρμογές και περιέχουν λιγότερες τοξικές ουσίες.