Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Παραγωγή Biochar

Ως biochar (βιοεξανθράκωμα) χαρακτηρίζονται ανθρακώδη στερεά υλικά, τα οποία προκύπτουν από την πυρόλυση της βιομάζας σε συνθήκες περιορισμένης ή μηδενικής περιεκτικότητας σε οξυγόνο. Το biochar χρησιμοποιείται κυρίως ως εδαφοβελτιωτικό, με σκοπό την βελτίωση της γονιμότητας και ποιότητας του εδάφους μέσω ποικίλων μηχανισμών, όπως είναι η κατακράτηση νερού και θρεπτικών συστατικών.

Επιπρόσθετα, το biochar είναι γνωστό για την ικανότητα του να δεσμεύει και να αποθηκεύει άνθρακα στο έδαφος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των ατμοσφαιρικών εκπομπών. Η έρευνα σχετικά με τη χρήση του biochar στην αντιμετώπιση ρύπανσης εδαφών, τόσο με οργανικές, όσο και με ανόργανες ουσίες είναι ακόμα σε σχετικά αρχικό στάδιο, αλλά με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με το αντικείμενο. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποκατάσταση ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα εδαφών, η χρήση biochar φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρα σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. 

Αρκετά σημαντική είναι και η χρήση του biochar για απομάκρυνση ρύπων σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, λόγω της υψηλής απορροφητικότητάς του.