Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Παραγωγή Biodiesel

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι αναμεμειγμένο, σε ένα μικρό ποσοστό, σε όλες ανεξαίρετα τις ποσότητες του διατιθέμενου στη χώρα πετρελαίου κίνησης. Είναι μια φυσική και ανανεώσιμη λύση καυσίμων για μηχανές ντίζελ, που παράγεται από φυτικά έλαια συνήθως καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο ή ηλιέλαιο, ζωικά λίπη, διάφορες ενεργειακές καλλιέργειες, φύκια, αλλά και ποικίλα ανακυκλωμένα λάδια. Δεν περιέχει καθόλου ορυκτέλαιο, είναι μη τοξικό και βιοδιασπώμενο.

To syngas που παράγεται στις εγκαταστάσεις αεριοποίησης μπορεί μετά από διύλιση, κατάλληλο εμπλουτισμό με υδρογόνο και άλλες καταλυτικές διαδικασίες, να μετατραπεί σε συνθετικό Biodiesel. Το παραγόμενο Biodiesel, είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται και το κοινό πετρέλαιο, όπως κίνηση ή θέρμανση αλλά και για παραγωγή ρεύματος σε συμβατικές γεννήτριες πετρελαίου. Κατά αυτό τον τρόπο, οποιαδήποτε πηγή βιομάζας (wood chips, απόβλητα, κλπ.) μπορεί να μετατραπεί σε συνθετικό Biodiesel και να προσφέρει πληθώρα εφαρμογών.