Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Πλεονεκτήματα της χρήσης Βιομάζας

  • Η βιομάζα είναι ανανεώσιμο υλικό (υπό προϋποθέσεις) σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (αργό πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, φυσικό αέριο) τα οποία εξαντλούνται.
  • Με την καύση της Βιομάζας, δεν απελευθερώνονται περιττές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όπως συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα και κατ' επέκταση δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον, ούτε ενισχύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι όποιες ποσότητες απελευθερώνονται, δεσμεύονται και πάλι από τα φυτά στα πλάισια της διαδικασίας ανάπτυξής τους.
  • Η καύση της βιομάζας, δε συμβάλλει στο φαινόμενο της όξινης βροχής, αφού οι ποσότητες θείου που περιέχει (το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) ), είναι σχεδόν μηδενικές.
  • Συμβάλλει σημαντικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Η βιομάζα είναι εγχώριο προϊόν. Έτσι μειώνεται η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, εξοικονομείται συνάλλαγμα και, κατ' επέκταση, με τη σωστή αξιοποίησή της εξασφαλίζεται ομαλή ροή ενεργειακού καυσίμου.
  • Με την αξιοποίηση της βιομάζας, αυξάνεται η απασχόληση τόσο στον αγροτικό, όσο και στο βιομηχανικό τομέα, αφού ενισχύει την απασχόληση σε εναλλακτικούς τομείς και καλλιέργειες αλλά και τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Επιπλέον, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην παραμονή του πληθυσμού στις εστίες τους και κατ' επέκταση στην ευημερία της περιοχής.
  • Η χρήση της βιομάζας, συμβάλλει στην επίτευξη τόσο των Εθνικών στόχων όσο και αυτών της ΕΕ για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, ένας σύγχρονος καυστήρας λέβητα βιομάζας (pellets), ελευθερώνει περίπου 30 φορές λιγότερα σωματίδια, απ' ότι ένα παραδοσιακό τζάκι. Δηλαδή, εάν τοποθετήσουμε καυστήρα pellets στην πολυκατοικία μας, θα έχουμε 30 φορές λιγότερες εκπομπές σωματιδίων, από το αν ανάψουμε το τζάκι του σπιτιού μας, με το οποίο θα ζεστάνουμε μονάχα ένα δωμάτιο! Και επιπλέον, το οικονομικό μας όφελος σε σχέση με τις συμβατές μορφές καυσίμου, φτάνει περίπου το 25-30%.
  • Μέχρι σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί 10 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης κυρίως για οικονομικούς λόγους (μείωση επιδοτήσεων, γεωργικά πλεονάσματα κλπ). Με τις Ενεργειακές Καλλιέργειες δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες για νέες αποδοτικές μορφές καλλιέργειας, οι οποίες επιπλέον έχουν και σημαντικές επιδοτήσεις.