Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη Δάσωση Γαιών

Το Δασαρχείο και το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσαν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο αναμένεται βάση του πληροφορίων, να έρθει προς ψήφιση και κύρωση στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού.

Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 8 γίνεται αναλυτική αναφορά στα επιδοτούμενα Προγράμματα για τις Δασώσεις Γαιών, τα είδη και τις ποικιλίες των δέντρων που επιδοτούνται, το είδος και το ύψος των επιδοτήσεων, τη διάρκεια του προγράμματος, βασικά σημεία των οποίων αναφέρονται παρακάτω. Το μέτρο καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας.

Βασικά σημεία του προγράμματος:
Το πρόγραμμα έχει κατ’ ελάχιστον διάρκεια τα 8 έτη και μπορούν να ενταχθούν Διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης και Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
Οι δαπάνες που καλύπτονται φτάνουν και το 100% της δράσης και αφορούν τόσο την αρχική δάσωση, όσο και τη συντήρηση στη διάρκεια της 8ετίας και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 9.090€ για την πρώτη περίπτωση και τις 5.380€ για τη δεύτερη, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να καλυφθεί και κόστος για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος (στην περίπτωση δάσωσης γεωργικής γης).


Καλυπτόμενες Δαπάνες Δάσωσης - Συντήρησης για  Δέντρα / Ha*

Φυτεία Δ90 (900 Τεμ/Ha)

Εργασίες Δαπάνη
Δάσωσης 9.090€
Συντήρησης στην 8 ετία 5.380€

 

Φυτεία Δ25 (250 Τεμ/ Ha)

Εργασίες Δαπάνη
Δάσωσης 5.630€
Συντήρησης στην 8 ετία 2.130€

  * Ha = εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα)

 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι:

•    Διαχειριστές δημόσιας γης
•    Διαχειριστές ιδιωτικής γης
•    Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.

Ειδικά:

Ιδιοκτήτης της υπό δάσωσης έκτασης Είδος δράσης
Ιδιώτης ιδιοκτήτης/ ένωση ιδιοκτητών Κόστος εγκατάστασης 
Απώλεια γεωργικού εισοδήματος
Δαπάνες συντήρησης
Ελληνικό δημόσιο Κόστος εγκατάστασης (μόνο για την περίπτωση όπου η διαχείριση γίνεται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Ά βαθμού ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Άλλοι οργανισμοί του ελληνικού δημοσίου (other public authorities) Κόστος εγκατάστασης

 

Για αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάστε ολόκληρο το ΠΑΑ 2014-2020 από εδώ. 

Η Eucalyptus σκοπεύει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με την ανάπτυξη και παραγωγή 2 νέων ειδών δένδρων (Πεύκο και Δρυς) στις υπερσύγχρονες φυτωριακές εγκαταστάσεις που διαθέτει ενώ παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους καλλιεργητές για απορρόφηση από την ίδια, της καλλιεργούμενης ξυλείας μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Γι’ αυτό το λόγο, προσκαλεί ιδιοκτήτες γαιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να προχωρήσουν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της εταιρείας μας για περισσότερες πληροφορίες.