Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Πότε παρατηρήθηκε η χρησιμότητα της Βιομάζας;

Η βιομάζα, είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι και σήμερα και είχε πολλές εφαρμογές, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Προκειμένου να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτίσουν το χώρο, χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν ακόμα ξύλα, άχυρα, πριονίδια, λίπος ζώων κα., τα οποία, αν και δεν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία, είναι ένα είδος βιομάζας.
Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ανέπτυξαν σοβαρή δράση στη χρήση λεβήτων με στερεά καύσιμα, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο τον ελαιοπυρήνα.