Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Σύστημα Συμπαραγωγής και εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας

Το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων συμπαραγωγής είναι ότι παράγουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα η συνολική απόδοση τους να φτάνει το 80-90%, αντί περίπου 40% που θα ήταν αν εκμεταλλευόμασταν μόνο την ηλεκτρική.

Η διαδικασία λειτουργίας του συστήματος συμπαραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ακόλουθη: Η μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το syngas, κινεί μία γεννήτρια ισχύος. Η ανάκτηση της θερμότητας από τη λειτουργία αυτής της μηχανής (πχ. από τα καυσαέρια), έχει ως συνέπεια την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (υπό την μορφή θερμού νερού ή ατμού).

Για τους επενδυτές που θέλουν να προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο λίγο περισσότερο εκμεταλλευόμενοι όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα, και επιθυμούν να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 30% (εξοικονόμηση πετρελαίου και ρεύματος), η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και προτείνει ένα πλήρες πλάνο εκμετάλλευσης και των δύο μορφών ενέργειας. Τα συστήματα συμπαραγωγής, βρίσκουν εφαρμογή σε :

Θερμοκήπια
Κτηνοτροφικές μονάδες
Αποξηραντήρια ξηρών καρπών
Ελαιοτριβεία
Τυροκομεία
Οινοποιία
Βιομηχανικά κτήρια
Κατοικίες κ.α.