Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Τι είναι η Βιομάζα;

Βιομάζα, ονομάζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ζωντανούς οργανισμούς (φυτά – ζώα) ή από οργανισμούς που μέχρι πρόσφατα ήταν ζωντανοί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας (Βιοενέργεια). Βιομάζα αποτελούν τα:

  • Υπολείμματα Αυτοφυών Φυτών και Δασών
  • Υποπροϊόντα Γεωργικών, Κτηνοτροφικών, Αλιευτικών και Δασικών βιομηχανιών
  • Απορρίμματα βιομηχανιών
  • Ενεργειακές καλλιέργειες

Η βιομάζα ανήκει στις Ήπιες μορφές ενέργειας, είναι Ανεξάντλητη (στο μέτρο που ο ρυθμός χρησιμοποίησής της δεν υπερβαίνει το ρυθμό αντικατάστασής της), πρόκειται για καθαρά Φυσικό προϊόν, αφού παράγεται με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, και είναι Φιλική προς το περιβάλλον.

Η Βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες όπως: θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού ή για επενδυτικούς σκοπούς, όπως: πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ αλλά και για την παραγωγή βιοκαυσίμων όπως βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κλπ.