Σχετικά Άρθρα


Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, Cellulose, Wood Chips και Pellet.

Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος και την εμπορία Φυτικής Βιομάζας

Ellegaard

Στο φυτώριό μας, η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται με τη χρήση Paper pots (χάρτινα φυτευτικά δοχεία, βιολογικά και αυτοδιασπόμενα ) με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την ταχεία ανάπτυξη των δενδρυλλίων, την εύκολη μεταφορά και την ασφαλή φύτευση στον αγρό. Για την προμήθεια των Paper pots συνεργαστήκαμε με τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή εταιρεία Ellegaard από την οποία προμηθευτήκαμε και τα υπερσύγχρονα μηχανήματα δυναμικότητας παραγωγής 80.000 δενδρυλλίων/ημέρα, ενώ παράλληλα συνεργαστήκαμε και με την εταιρεία Pindstrup για την εισαγωγή βιολογικά πιστοποιημένου φυτικού υποστρώματος (τύρφη) εμπλουτισμένου με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία, ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και η σωστή ανάπτυξη των φυτών.